Förra året utfördes knappt 4 000 operationer för svår fetma i Sverige, ungefär 500 fler än året före, visar obesitaskirurgiregistret Soregs årsrapport för 2021 som nyligen släpptes. Men även om en ökning märks är antalet fortfarande långt ifrån åren före pandemin. Exempelvis utfördes runt 8 000 obesitasoperationer toppåret 2011.

Precis som tidigare år råder stora skillnader mellan landets regioner i antalet utförda operationer per 100 000 invånare. Som Dagens Medicin tidigare i veckan har rapporterat har avståndet från toppen till botten vuxit: Flest operationer utfördes förra året i Dalarna (runt 82 per 100 000 invånare) medan Norrbotten bara stod för ungefär fem per 100 000 invånare. Samma förhållande avspeglas också i statistiken över andelen offentligt finansierade operationer, där Dalarna rapporterar 84 procent medan Norrbotten har 0 procent.

Marcus Sundén, processansvarig för övre gastrointestinal kirurgi i regionen, förklarar utvecklingen med att pandemin fortsatt har en kraftig påverkan på planerad kirurgi och till Dagens Medicin säger han att situationen inte alls är bra.

– Vi försökte skicka en del patienter men den mottagande enheten hade inte plats för att ta emot dem. Våren 2022 har vi dock skickat flera stycken och vi hoppas kunna återuppta operationerna i egen regi i höst. Vi vill verkligen kunna operera betydligt fler patienter. Längre tillbaka i tiden har vi legat över rikssnittet.

Rapporten visar också att en växande andel patienter betalar för sin operation själva. Förra året betalade var tredje patient operationen ur egen ficka, vilket förklaras med att privata enheter, till skillnad från offentliga, inte tvingades minska sin verksamhet under pandemin.

Samtidigt har också väntetiderna till vård ökat med nästa fem månader under de senaste fyra åren, vilket enligt Soreg tyder på för liten operationskapacitet.

Läs också: Nationella riktlinjer för vård av obesitas på plats