Sjukvårdsfrågan är het i Region Västernorrland inför det stundande valet.

Under tisdagseftermiddagen hölls en debatt i P4 Västernorrland med representanter från alla partier i regionfullmäktige. Åtta regionpolitiker som representerade de åtta partierna deltog.

Regionen tampas med många och allvarliga problem. Inte minst på Sundsvalls sjukhus, som har ett vitesföreläggande från Inspektionen för vård och omsorg hängande över sig.

Aldrig förut har Region Västernorrland stått inför en så svår bemanningssituation som inför i sommar, varnade Medelpads läkarförening inför sommaren. Under sommaren har regionen tvingats höja beredskapen två snäpp till det näst högsta läget, beredskapsläge, och legat kvar i det förhöjda beredskapsläget vecka efter vecka.

Personalen larmar om att de går på knäna och det råder en allvarlig brist på vårdplatser, som en följd av svårigheterna att bemanna med främst sjuksköterskor.

I augusti fick exempelvis äldre, multisjuka patienter läggas in intill nyblivna mammor och bebisar på BB i Sundsvall på grund av den svåra vårdplatsbristen på sjukhuset. Där vårdas de sjuka äldre av sjuksköterskor som inte är vana vid patientgruppen.

När det gäller problemen var regionpolitikerna, oavsett partifärg, under tisdagens debatt relativt eniga om att det stora, grundläggande problemet är att det saknas tillräckligt med personal inom hälso- och sjukvården.

När det gäller lösningar fanns det däremot skillnader även om majoriteten av politikerna lyfte fram behovet av att göra lönesatsningar, fortsätta att försöka rekrytera personal och få dem som redan jobbar att vilja stanna kvar.

– Vi måste fråga oss varför vi har stora stafettkostnaderna, varför vill inte folk jobba hos oss? Vi måste satsa på personalen, vi kan inte ha sämst löner, vi måste säkerställa att de får bättre villkor så vi vänder den nedåtgående spiralen, sa Vänsterpartiets Nina Orefjärd till SVT Nyheter Västernorrland i samband med debatten.

Regionrådet Glenn Nordlund (S) lyfte även fram behovet av nya arbetssätt, eftersom det inte är troligt att täcka upp alla bemanningsluckor genom nyrekrytering.

– Vi måste hitta nya arbetsmetoder och titta på hur vi arbetat med vårdlagen och vårdavdelningarna. På sikt kommer vi ha svårt att rekrytera eftersom det fattas personal i hela Sverige, sa han.

Flera politiker lyfte även fram vikten av att lyssna mer på vårdpersonalen.

– Vi måste satsa på att göra Region Västernorrland till en attraktiv arbetsgivare. Då räcker det inte med lönesatsningar och gratis skor utan handlar också om att ta vara på deras synpunkter och ge dem kompetensutveckling på arbetstid, sa Anneli Luthman, Liberalerna,

– Det är ju personalpolitiken som har gått överstyr och jag anser att vi måste ha personalens tillit och så måste det bli framtidstro. Då måste vi skapa en stabilitet så att vi vet att det finns tre akutsjukhus, att vi står upp för det en gång för alla och att alla kan känna att de har en rättvis lön när de går till jobbet varje dag, sa Henrik Sendelbach från Kristdemokraterna.

Centerpartiet påpekade även att cheferna i verksamheterna måste ha mandat och verktyg för att kunna arbeta aktivt med bemanningssituationen.

Sverigedemokraternas Mats Hellhoff föreslog i sin tur bland annat att regionen inrättar en intern bemanningsenhet för att »helt konkurrera ut bemanningsföretagen«.

Alla partier var överens om att man bör dra ner på administrationen i sjukvården, och Region Norrbotten – som redan gjort det – nämndes som ett intressant exempel. Hur mycket pengar som kan sparas genom att skala ner administrationen var politikerna däremot inte överens om.

I övrigt framkom det bland annat under debatten att två partier – Moderaterna och Socialdemokraterna – var överens om att inte återinföra BB eller någon annan verksamhet som tidigare lagts ner vid sjukhuset i Sollefteå.

Det politiska läget i regionen är svajigt. I våras lämnade Moderaterna majoritetssamarbetet med Socialdemokraterna och Liberalerna. M har även haft interna slitningar. Två M-toppnamn i regionen har lämnat både partiet och sina poster. Bland annat hälso- och sjukvårdsnämndens tidigare ordförande Lena Asplund (M), som lämnade sina politiska uppdrag i protest mot att hennes parti sagt sig vilja lägga ned Sollefteå sjukhus. Strax därefter valde partikollegan Per Wahlberg, som varit regionråd sedan 2018, att lämna partiet efter 25 år. Han blir politisk vilde resten av mandatperioden.

Under debatten framkom det dock att varken M eller S utesluter ett nytt samarbete efter valet.

– Det är klart att deras agerande då inte är till deras fördel när det gäller tilltro och förtroende, sa regionrådet Glenn Nordlund (S) som ändå var tydlig med att dörren till ett nytt samarbete med M står öppen.

– Vi stänger dörren till Sverigedemokraterna. I övrigt tycker jag att det dumt att stänga dörrar till något parti redan nu, sa Glenn Nordlund.

– Jag tror inte vi kommer samverka med S, men jag vet inte. Men om de är beredda på att göra en rejäl lönesatsning, satsa på ett hållbart arbetsliv är vi beredda att prata – vi är beredda att prata med alla som vill det, sa i sin tur Anna Strandh Proos (M).