Region Norrbotten har ungefär 250 ST-läkare. När pandemin var ett faktum och restriktioner satte in uppkom, liksom på andra håll i landet, ett stort problem: Hur skulle de blivande specialistläkarna hinna slutföra sin utbildning i tid?

– Om inget gjordes riskerade ungefär ett 50-tal ST-läkare per år att inte få ut sitt specialistbevis i tid, säger Kenneth Robarth, som är utbildningsstrateg i Region Norrbotten.

Regionen utbildar ST-läkarna i egen regi när det gäller A- och B-delmålen, som är ungefär samma för alla ST-läkare. Före pandemin var all utbildning i fysisk form.

– Vi insåg att vi inte kunde fortsätta med det av smittskyddsskäl. Samtidigt som utbildningen inte kunde stanna upp, säger Kenneth Robarth.

Region Norrbotten bad de interna föreläsarna och externa kursleverantörerna, som höll i kurser när det gäller C-delmålen, att ställa om till digital form.

– Den första responsen var att det inte gick. Men till slut lyckades vi genomföra det digitalt. Vi vill inte hävda att det blev riktigt lika bra men vi kan i alla fall säga att vi hade möjlighet att uppnå godkänt resultat, säger Kenneth Robarth och tillägger:

– Till viss del blev utbildningen lidande av den digitala formen. Olika kurser ställer olika krav. Vissa saker innebär att man måste öva med en instruktör hands-on för att uppnå läromålen.

Han ger HLR-utbildning som ett exempel.

Ett annat problem är att digital utbildning kräver ett annat upplägg och fler pauser eftersom det är svårare att vara koncentrerad framför en skärm. Ytterligare en nackdel är att ST-läkarna skapar färre personliga kontakter runt om i regionen, som kan vara till nytta i deras yrkesutövning.

Samtidigt såg regionen även fördelar med fler digitala kurser. Bland annat i form av minskat resande, effektivare tidsanvändning och mindre övertid.

– Många ST-läkare tyckte det var skönt att slippa resa och att det var enklare att få ihop livspusslet. Vi har ett jättestort län. Bor du i Kiruna och ska gå en kurs i Luleå är det ändå 39 mil enkel väg. Och många är i den åldern att de har små barn.

Sedan mars i år har den ordinarie ST-utbildningen i Norrbotten gjorts om efter erfarenheterna från covid-19-pandemin.

– Vi har gått tillbaka till att ha många kurser i fysisk form. Men vi har även, åtminstone delvis, behållit andra kurser i digital form, säger Kenneth Robarth, som uppskattar att ungefär 40 procent av utbildningen när det gäller A- och B-delmålen numer bedrivs i digital form.