Sedan den 1 juli gäller att man får lista om sig på en vårdcentral maximalt två gånger per år. Tidigare fanns ingen sådan begränsning. Syftet är att skapa en bättre kontinuitet för patienter och vårdgivare och åtgärden är en del av primärvårdsreformen, som klubbades av riksdagen i början av april i år.

Men i Region Skåne är det fortfarande fritt fram att lista om sig hur många gånger som helst, enligt regionrådet Gilbert Tribo (L). Åtminstone tills E-hälsomyndigheten, som fått i uppdrag att utreda hur en nationell listningstjänst kan se ut, redovisat sitt uppdrag i  januari 2023.

– Det är helt orimligt att man från staten kräver att vi ska genomföra detta när myndigheten som har ansvar inte kommer med sitt utlåtande förrän nästa år, säger Gilbert Tribo.

Enligt riksdagsbeslutet är det emellertid regionerna själva som ska tillhandahålla den elektroniska listningstjänsten. I »nästa steg« bör det enligt beslutet inrättas en nationell listningstjänst.

Gilbert Tribo medger att regionen de facto bryter mot lagen när man fortsätter tillåta obegränsad omlistning i primärvården.

– Eftersom lagen gäller från och med den 1 juli är det så. Det är alltid vår ambition att följa nationell lagstiftning, men då måste staten se till att lösa sin del.

Från fackligt håll möter dock regionens beslut skarp kritik.

– Vi förstår att det kan finnas en osäkerhet kring hur man ska lösa det, men regionen har fått ett uppdrag och nu är det dags för dem att se till att det blir verklighet, säger Eva Amtkil, ordförande i Distriktsläkarföreningen Sydvästra Skåne.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om Region Stockholm som beslutade att göra vissa undantag från listningslagen, men som efter kritik backade från beslutet. Gilbert Tribo säger att Region Stockholms beslut inte har någon betydelse för hur Region Skåne agerar. Han vet heller inte hur andra regioner hanterar frågan.

– Vi i Region Skåne brukar gå vår egen väg och det gör vi väl här också.

Eva Amtkil påpekar att man från facket tycker att den nya lagen är bra och att kontinuiteten är viktig för både patienter och läkare.

Vad vill du att regionen ska göra?

– Jag vill att de ska agera på det uppdrag de har fått. I slutänden är det för patientens bästa, men också för oss läkare. Det kan inte vara så att enskilda regioner väljer att inte följa lagen, säger Eva Amtkil.