Det är Sveriges Radio Ekot som har skickat ut en enkät till landets regioner för att ta reda på hur det går med de specialiserade mottagningar för postcovidpatienter som startats på många håll.

Tolv regioner uppger att de har specialiserade mottagningar för just postcovidpatienter. Sju säger dock att de sett ett minskat remissinflöde och på flera håll börjar mottagningarna nu att avvecklas.

I Västra Götalandsregionen tar Sahlgrenska universitetssjukhuset sedan i maj inte längre emot remisser. Ett beslut om när mottagningen ska stängas kommer att fattas efter sommaren.

– Man är mer än kompetent att kunna bedöma det här på primärvårdsnivå och avgöra till vilken specialist man sedan ska skicka de här fallen vidare, säger sjukhusets styrelseordförande Gustaf Josefsson (M) till Ekot.

Ett annat exempel är Region Uppsala, som lägger ned sin mottagning vid årsskiftet.

Patientföreningen Svenska covidföreningen är dock kritisk till utvecklingen.

– Jag tror att det är helt fel väg att gå. Och jag har svårt att se att en primärvård kan hålla sig så à jour på den forskningsfronten, som just nu rör sig väldigt snabbt framåt, säger föreningens ordförande Tove Lundberg.

Läs också:

Stora skillnader i hur postcovidvården ser ut