Svenska covidföreningen har länge drivit frågan om ett kunskapscenter med uppgift att samla lärandet och sprida kunskap om covid-19:s långvariga konsekvenser. Enligt föreningens valkompass ställer sig Kristdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet positiva till att ett sådant nationellt kunskapscenter etableras. Socialdemokraterna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har ännu inte har tagit ställning i frågan, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Föreningens ordförande Tove Lundberg tycker att det är glädjande att en majoritet av riksdagspartierna nu delar deras uppfattning.

– Ska vi leva med viruset behöver samhället bygga kunskap om dess långsiktiga konsekvenser. Inte minst för att kunna hjälpa alla som dras med postcovid, säger hon i ett uttalande.

I valkompassen har partierna även fått frågor om bland annat en möjlig »postcovid-miljard« för att stärka postcovidvården. Där är dock mottagandet ljummare. Endast Vänsterpartiet uttrycker tydligt stöd för idén, medan Moderaterna nöjer sig med att konstatera att partiet för närvarande inte har något sådant förslag.

Enligt en studie publicerad i Lancet nyligen drabbas en av åtta covidpatienter av symtom som kvarstår tre månader efter infektionen.

Läs också:

Regioner stänger mottagningar för patienter med postcovid

Stora skillnader i hur postcovidvården ser ut