Linda Lindberg, socialpolitisk talesperson och gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagens socialutskott. Pressbild.

I en genomgång av olika myndighetsrapporter och granskningar av den svenska sjukvården kritiserar Sverigedemokraterna regeringen för att ge sken av att det är coronapandemin som orsakat de långa vårdköerna, trots att köer och personalbrist var ett faktum redan före covid-19.

– Rapporten beskriver tydligt problematiken med den svenska hälso- och sjukvården och att den behöver reformeras. Vi står i dag inför oerhörda utmaningar och vi måste möta det vårdbehov som finns, säger partiets socialpolitiska talesperson Linda Lindberg i ett uttalande.

Hon menar att det inte går att fortsätta att »lappa och laga i ett system som inte fungerar«. I stället vill partiet hämta inspiration från fler nordiska grannländer. Ett konkret förslag som partiet presenterar i rapporten är en utredning av hur ett förstatligande av specialistsjukvården skulle kunna se ut. Sverigedemokraterna vill också se att ett särskilt vårdgarantikansli inrättas under Socialstyrelsen, med bland annat en nationell väntelista för olika behandlingar och operationer. Även fler vård- och intensivvårdsplatser lyfts fram på partiets åtgärdslista liksom mer resurser till löner och förbättrade arbetsvillkor. Dessutom anser Sverigedemokraterna att Socialstyrelsens nationella riktlinjer bör få större tyngd, för att på så vis öka jämlikheten inom vården.

»Om de nationella riktlinjerna gjordes mer bindande skulle detta innebära att samtliga måste leva upp till samma krav. Det ska inte vara så att en familj får hjälp som en annan inte kan få för att de bor på olika orter, där huvudmannen har en annan uppfattning om riktlinjerna«, skriver partiet i rapporten.

Läs också:

Så tycker regionpolitikerna om statlig styrning av vården

KD vill kapa köer – föreslår 6 miljarder till vårdförmedling