Ekot har ställt frågor om sjukvården till samtliga riksdagspartiers och regionpartiers toppkandidater inför årets val. En av frågorna gällde hur politikerna vill finansiera vården när de äldre blir fler.

Fem av de regionala partiernas toppkandidater svarar att de vill minska på administrationen eller byråkratin, och de har själva skrivit till detta som ett alternativ i enkätens öppna svarsalternativ. Bland riksdagspartiernas toppkandidater var det 12 av 168 som svarade på samma sätt, rapporterar SR.

Pia Lundin från Sjukvårdspartiet i Region Västernorrland säger att hon vill låta utreda vad som kan tas bort.

»När kärnverksamheten håller på att haverera, då måste kärnverksamheten prioriteras först«, säger hon till Ekot.

De åtta regionala partierna med mandat i regionfullmäktige består så gott som uteslutande av sjukvårdspartier, endast Demokraterna i Västra Götalandsregionen avviker. Dessa partier fick mellan 3 och 35 procent i valet 2018, enligt Ekots sammanställning.