Majoriteten av patienterna som fått hjärt–lungräddning – manuell, mekanisk eller en kombination av de båda, hade någon form av skada i bröstkorgsväggen. Det visar resultaten från en retrospektiv studie gjord på patienter som efter hjärtstopp inkommit till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg under åren 2012 och 2020.

Resultaten visar också att mortaliteten på sjukhuset och inom 30 dagar var högre hos patienter med skador än hos dem utan och att risken för skador var störst hos äldre patienter (medelålder 67 år).

Eva-Corina Caragounis, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Den kliniskt behandlande läkaren måste vara medveten om att de här patienterna har skador och att de kan behöva röntgas och eventuellt opereras i större utsträckning än i dag, säger Eva-Corina Caragounis, överläkare på sektionen för akut buk- och traumakirurgi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och en av forskarna bakom studien.

Studien är baserad på data från det svenska Hjärt–lungräddningsregistret och inkluderar 244 patienter som genomgått datortomografi inom två veckor efter att de fått HLR. Nästan 80 procent av alla patienter hade någon form av bröstkorgsväggskada, där revbensfraktur var den vanligaste följt av sternumfraktur. En knapp femtedel hade så kallad flail chest (instabil bröstkorg).

– Det har blivit vanligare att man gör skiktröntgen där man letar efter orsaken till hjärtstoppet, om det inte är uppenbart. Då är det viktigt att man också letar efter skador i bröstkorgsväggen för att kunna ta med det i beräkningen av den fortsatta vården av patienten.

Mest skador sågs hos patienter som hade fått mekanisk HLR eller en kombination av manuell och mekanisk HLR. Eva-Corina Caragounis påpekar att de mekaniska HLR-formerna är associerade med större skador och att det är en avvägning mellan vinsten i förhållande till risken.

– Kan man ge effektiv HLR utan att skada patienten är ju det det bästa.

Forskningsresultaten, som ännu inte korrigerats för störfaktorer och därför ska tolkas med försiktighet, presenteras på den pågående Kirurgveckan. Studien ingår i en större studie där forskarna bland annat ska titta på långtidseffekter av skador vid HLR och fördjupa analysen av dem som fått skador och studera skademönstret i bröstkorgsväggen.

– Nästa steg är en prospektiv studie för att undersöka ifall patientgruppen med utbredda skador har nytta av kirurgi och inom vilken tidsram man i sådana fall ska operera, säger Eva-Corina Caragounis.