Det skriver Folkhälsomyndigheten i sin veckorapport.

Under vecka 30 rapporterades 5 261 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige, vilket alltså är på ungefär samma nivå som vecka 29.

»Men det är fortfarande för tidigt att säga om smittspridningen nu börjar avta eller inte«, skriver Folkhälsomyndigheten.

Av rapporten framgår att smittspridningen under juni och juli har lett till ett ökat antal allvarligt sjuka personer med covid-19. Man har även kunnat konstatera ett ökat antal personer som avlider med covid-19. Samtidigt sker ökningarna från låga nivåer, framhåller myndigheten.

Hittills har tio nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under vecka 30. De föregående tre veckorna rapporterades i medeltal 14 patienter per vecka. Det rapporterade antalet patienter för de två senaste veckorna bedöms dock bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

De senaste uppgifterna gällande dödsfall kommer från vecka 28. För denna vecka har myndigheten hittills identifierat 56 bekräftade fall. De tre föregående veckorna, alltså perioden vecka 25 till 27, låg medeltalet för dödstalen per vecka på 44 dödsfall.