David Karlsson, professor i offentlig förvaltning. Foto: Johan Wingborg

Med vårdpartier vid makten i fem regioner – Norrbotten, Sörmland, Jönköping, Dalarna och Värmland – har nuvarande mandatperiod inneburit något av ett politiskt skifte.

Förra mandatperioden var Sjukvårdspartiet i Värmland det enda vårdpartiet som ingick i en styrande koalition.

– Historiskt har etablerade partier ofta undvikit att bilda styren med lokala och regionala partier i regioner och kommuner. Men i takt med att de traditionella blocken blivit mindre och splittrats har denna typ av partier blivit mer attraktiva samarbetspartner, kommenterar David Karlsson, professor i offentlig förvaltning med fokus på bland annat politisk representation på regional nivå.

Han tillägger:

– Även partier som bildats i protest mot etablerade partier – som många vårdpartier – har därför goda chanser att även framöver få delta i styren med partier till höger och vänster. 

– Makt kan dock vara ett tveeggat svärd. Partier som deltar i styren och får ta ansvar för helheten har svårare att upprätthålla en image som etablissemangskritiker och riskerar att förlora väljarstöd.

David Karlsson pekar på sprängkraften i lokaliseringsfrågor som en viktig grund för vårdpartier. Många av dem har bildats i protest mot nedskärningar vid länsdelssjukhusen.

– Att finna balansen mellan decentraliserad och centraliserad service är en evig fråga, och så länge det finns väljare som upplever att de etablerade partierna är för centralistiska finns det utrymme för denna typ av partier, säger David Karlsson.

Traditionellt har vårdpartierna varit relativt starka i norra Sverige. Simon Matti har, som professor i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, följt vägen mot makten för Norrbottens sjukvårdsparti (NS).

Han pekar på att frågor kring centralisering/decentralisering och tillgänglighet blir särskilt viktiga i geografiskt stora regioner som Norrbotten, och att regionala sjukvårdspartier därmed kan vinna röster.

– Ibland tillräckligt för att putta bort ett etablerat parti från makten, vilket var fallet i Norrbotten 2018. Men då hamnar man i ett helt annat läge. Nu ligger helt plötsligt ansvaret på en själv – och att lösa enorma problem med resurser under en mandatperiod, samtidigt som man inte centraliserar, är nästintill omöjligt. Då kan väljarnas dom bli hård, konstaterar Simon Matti.

Det senaste halvåret har varit turbulent i Norrbotten med en regiondirektör som avgått efter personalkrav och svårigheter att klara vårduppdraget med patienter som slussats till Stockholm.

Men det behöver inte per automatik ge förlorade röster för Norrbottens sjukvårdsparti, enligt Simon Matti.

– Väljarstöd är alltid svårt att sia om, särskilt som det inte görs mätningar på regional nivå. Men NS har varit med länge och haft framgångar såväl lokalt som regionalt, vilket gör att det byggts upp ett förtroende och en relativt stabil grupp av kärnväljare.

– Däremot innebär turbulensen i regionen ett betydande problem, även om den egentligen inte har varit större den här mandatperioden jämfört med tidigare. Jag tror att det för väljarna denna gång framför allt handlar om tillit och uppfattningen om vem som bäst hanterar regionens utveckling och nödvändiga förändring de kommande fyra åren, säger Simon Matti.

Läs även:
»Vården skulle må bra av mindre ideologisk styrning«

 

Partier med vårdprofil

En mängd partier med vårdprofil deltar i årets val, somliga med ambitioner att även bli invalda i en eller flera kommuner.

 • Region Dalarna: Dalarnas sjukvårdsparti har varit en del av regionfullmäktige sedan 2006 och gick framåt till 7 procent i senaste valet. Partiet är en del av den moderatledda koalition som styr i Dalarna.
 • Region Gävleborg: Sjukvårdspartiet Gävleborg samlade drygt 7 procent av rösterna 2018. Det bildades 2001 och har bland annat arbetat för att behålla resurser vid Bollnäs sjukhus.
 • Region Jönköpings län: Förutom Bevara akutsjukhusen finns Sjukvårdspartiet i Jönköping (0,7 procent i senaste valet), som kandiderar med en vaccinations­kritisk plattform.
 • Region Norrbotten: Sjukvårdspartiet är en framgångssaga bland vårdpartierna och leder regionen efter att ha fått 34,7 procent av rösterna och gått om Socialdemokraterna i förra valet. Kiruna­läkaren Doris Messner är andranamn på fullmäktigelistan.
 • Region Stockholm: Vägval Stockholm går till val med en politik för att skrota regionerna med övergång till statlig styrning av vården.
 • Region Sörmland: Se huvudartikel om Vård för pengarna.
 • Region Uppsala: Lokala partier i Uppsala kandiderar som en partibildning där de samverkar på kommunal nivå för att driva vårdfrågor.
 • Region Värmland: Sjukvårdspartiet i Värmland bildades 2001 och har under mandatperioden varit en del av regionens moderatledda styre efter att ha ökat till 7,8 procent.
 • Region Västernorrland: Sjukvårdspartiet Västernorrland bildades redan 1994 med Härnösandsläkarna Anders Kempe och Lars Olof Hemmingsson som drivande och en politik för att decentralisera vården. Partiet gjorde comeback förra valet med 8,7 procent av rösterna.
 • Västra Götalandsregionen: Demokraterna förknippas kanske mest som »kometparti« inom kommunpolitiken i Göteborg, men har fem mandat i regionfullmäktige och går nu till val med fyra läkare inom topp fem på sin fullmäktigelista. Sjukvårdspartiet Västra Götaland fick 0,4 procent i senaste valet.
 • Region Örebro län: Rädda akutsjukhusen kandiderar som nytt parti för att stärka vården i Karlskoga och Lindesberg och avskaffa modellen med länskliniker.