Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm. Foto: Region Stockholm

– Det har varit en klart tuffare sommar än vad vi hade väntat. Mycket hänger ihop med att vi fick en överraskande stor smittspridning av covid-19 från mitten av sommaren och framåt, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm.

Sommaren 2021 hade regionen ungefär 50 patienter med covid-19 inskrivna på sjukhusen, i år var motsvarande siffra 280. Och även om det bara var ungefär hälften av dem som hade covid-19 som huvuddiagnos så är det ändå 140 patienter som krävt vårdplats under sommaren, förklarar han vidare.

– Det är klart att det har gjort att vi fick ett betydligt mer ansträngt läge än vad vi hoppats och trott på. Sedan har vi dessutom haft många medarbetare som varit smittade med covid och som därför inte har kunnat arbeta.

Det är svårt att jämföra en sommar med en annan, och trycket har även varierat mellan olika sjukhus och avdelningar samt över tid.

– Men om man jämför under pandemin, alltså från 2020 tills nu, så är det den tuffaste sommaren, säger Johan Bratt.

Folkhälsomyndigheten presenterade tidigare i veckan nya scenarier för spridningen av covid-19 med en befarad topp i slutet av september.

Hur ser beredskapen ut för det?

– Planen för hösten är naturligtvis full fart med akut, subakut och planerad vård. Och även att beta av en del uppkomna köer som uppstått under pandemin. Men det är klart, får vi in en ökning av patienter med covid-19 på våra sjukhus så får det den konsekvensen att vi får dra ner den planerade vården. På så sätt finns det en plan, även om den inte är önskvärd.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening. Foto: Anders Wiklund, TT Nyhetsbyrån

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, håller med sin namne om att det har varit den tuffaste pandemisommaren.

– Akutmottagningarna har varit fulla, det har varit extremt ont om vårdplatser och vår grupp har fått göra en otroligt stor insats. Man skruvar på det här hela tiden och varje år och man tänker att det kan inte bli värre, men det blir lite värre för varje år, säger han.

Orsakerna är, enligt Johan Styrud, covid-19, sjuk personal, men framför allt den stora vårdplatsbristen. Han uppskattar att regionen skulle behöva åtminstone 200–300 ytterligare vårdplatser. En skillnad mot föregående år är också att många av de patientgrupper som i början av pandemin avstod från att söka vård i rädsla för att bli smittade nu åter söker sig till Stockholms akutmottagningar.

Det pressade läget med bristande arbetsmiljö kan också få effekt på hur många läkare som är villiga att jobba för Region Stockholm, spår Johan Styrud.

– Vi gamla blir kvar här och jobbar på, men det är stor risk att de yngre röstar med fötterna och sticker.

Har du fått signaler om det eller är det mest en farhåga?

– Folk pratar om att det har varit väldigt, väldigt tufft och att de aldrig vill vara med om det en gång till. Om folk sedan till syvende och sist kommer att lämna akutsjukvården, det vet jag inte.

Johan Styrud lägger till:

– Jag har fått många berättelser om att det har varit fruktansvärt. Att unga kollegor är ganska ensamma på natten samtidigt som trycket är enormt. Så ska det här yrket inte vara, man ska börja i jourverksamheten, men man ska ha en backup och man ska ha möjligheten att lägga in patienter.

Vistelsetider på Regon Stockholms akutmottagningar

Nedan anges vistelsetiden, det vill säga andelen patienter som har anlänt och lämnat akutmottagningen inom fyra timmar, i procent.

Sjukhus/regionJuli 2021Juni 2022Juli 2022
Alla regioner615758
Region Stockholm333331
Danderyds sjukhus303127
Karolinska, Huddinge192022
Norrtälje sjukhus616561
Karolinska, Solna645146
Södersjukhuset222624
Södertälje sjukhus574651

Källa: SKR