– Det är klart att det är en seger för oss att regionen ändrar ett beslut som vi har påtalat är orimligt. Men först och främst är det patienterna som vinner på detta, eftersom de nu slipper ett beslut som går rakt emot kontinuitet och god kvalitet, säger Ylva Sandström.

Ylva Sandström, ordförande i Distriktsläkarföreningen i Stockholm. Foto: Privat

Sedan den 1 juli i år går det som mest att lista om sig på en ny vårdcentral två gånger om året, såvida det inte finns särskilda skäl. Tanken med lagändringen är att färre byten ska bidra till en bättre kontinuitet och göra det enklare att planera vården långsiktigt. Det tros också bli lättare att fånga upp patienter som far illa genom våld i nära relationer eller som byter vårdcentral ofta för att kunna få ut beroendeframkallande läkemedel och underhålla ett missbruk.

Region Stockholm fattade dock i juni ett beslut som möjliggjorde ett antal undantag. Bland annat skulle patienter som flyttar till annan ort eller vill fortsätta gå hos en läkare som byter arbetsplats få rätt att lista om sig oftare. Men även »generellt missnöjda« patienter som upplever att »utföraren inte uppfyller individens förväntningar« skulle få möjlighet till fler byten. Formuleringen fick hård kritik från Distriktsläkarföreningen som menar att det går emot hela syftet med lagen och Ylva Sandström överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Innan det har hunnit avgöras har nu regionen upphävt beslutet med motiveringen att det är otydligt och behöver ses över ytterligare.

– De har nog insett att framför allt den här sista punkten inte är förenlig med lagen, men det som är oroväckande är att det inte står riktigt så i upphävandet. Man kan frukta att de kommer tillbaka med något liknande igen, säger hon.

Hon tror dock att det blir svårt för regionen att återigen besluta om undantag för missnöjda patienter. Det faktum att Stockholm nu har backat kan också ge ringar på vattnet i resten av landet, enligt Ylva Sandström. Som exempel nämner hon Skåne där regionrådet Gilbert Tribo (L) sagt att det fortsatt är fritt fram att lista om sig flera gånger om året så länge en gemensam elektronisk listningstjänst inte finns på plats.

– Det här borde sända en signal till andra regioner. Jag hoppas att de tolkar upphävandet på samma sätt som jag – att beslutet helt enkelt inte höll juridiskt.

När Läkartidningen når Åsa Sandgren Åkerman, enhetschef i närsjukvården, säger hon att beslutet om undantag drogs tillbaka av två anledningar. Dels fanns det oklarheter i själva beslutet, dels i huruvida det togs på rätt nivå.

– Vi har fattat det här som ett delegationsbeslut, men det ska vara ett beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden, så det är sådan formalia som behöver ses över.

De synpunkter som regionen fått in från Distriktsläkarföreningen har också bidragit till att man nu tittar igenom frågan ännu en gång.

– Det har såklart påverkat. Om ingen haft synpunkter hade vi ju inte behövt dra tillbaka beslutet. Det har inneburit att vi snabbt har upptäckt att beslutet fattats på fel nivå.

Kan man gissa att formuleringen om det allmänna missnöjet som DLF har studsat på kommer att strykas?

– Jag vill inte gå händelserna i förväg. Det kommer komma ett nytt beslut om undantag. Det är fortfarande semestertider, men det är ganska prioriterat från vår sida att ta tag i den här frågan, säger Åsa Sandgren Åkerman.

Distriktsläkarföreningen väntar nu spänt på nästa drag från Region Stockholm för att snabbt kunna agera.

– Man måste ligga på som en igel för att inte regionen ska sabotera det som vi äntligen uppnått på nationell nivå, så det blir ingen vila, säger Ylva Sandström.

Även Distriktsläkarföreningens ordförande på riksnivå, Marina Tuutma, är beredd på vidare kamp.

– Jag hoppas att alla förstår att vi inte kommer lägga oss platt i den här frågan. De goda intentioner som lagstiftaren har haft nollas ju på regionnivå om man hela tiden gör undantag från reglerna. Om vården ska bli jämlik måste också förutsättningarna vara lika, säger hon.

Läs också: DLF:s ordförande i Stockholm: Regionen försöker kringgå lagen