De nya föreskrifterna gäller tvångsåtgärder som fastspänning, avskiljning och övervakning av kommunikation och ställer krav på chefsöverläkaren att inom utpekade tider lämna uppgifter om patienter.

För exempelvis patienter som hålls fastspända ska chefsöverläkaren lämna uppgifter minst var fjärde timme och är patienten under 18 år minskar tidsintervallet till varje timme. För vuxna patienter som hålls avskilda ska uppgift lämnas var åttonde timme, för unga ska det ske varannan.

De nya skyldigheterna ska gälla även under den tid då läkare inte har fattat ett beslut om intagning av patienten, så kallad kvarhållning.

Föreskrifterna betyder att Ivo kommer att ta emot mer regelbundna uppgifter som rör tvångsåtgärder inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Ivo har tidigare kritiserats av Justitieombudsmannen för att sakna samlad information om omfattningen av åtgärder inom tvångsvården.

Föreskrifterna är även en del av uppdraget som regeringen har gett Ivo för att förstärka tillsynen av psykiatrisk tvångsvård och träder i kraft den 1 september.

 

Tidpunkter för uppgiftsskyldighet

Enligt nya föreskrifter från Ivo ska chefsöverläkaren fortlöpande lämna uppgifter så länge en tvångsåtgärd fortgår. Uppgifterna ska lämnas enligt följande tidsramar:

  • Minst var fjärde timme om en patient hålls fastspänd enligt 19 § andra stycket lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.
  • Minst en gång per timme om en patient under 18 år hålls fastspänd enligt 19 a § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård.
  • Minst var åttonde timme om en patient hålls avskild enligt 20 § första stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård.
  • Minst var 24:e timme under de första fyra veckorna om en patient hålls avskild enligt 20 § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård. Om tvångsåtgärden fortgår mer än fyra veckor ska uppgifter därefter lämnas minst var 72:a timme.
  • Minst varannan timme om en patient under 18 år hålls avskild enligt 20 a § andra stycket lagen om psykiatrisk tvångsvård eller 8 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård.

Källa: Ivo