En grupp forskare vid Universitair Medisch Centrum Groningen i Nederländerna har genomfört en studie där de vid upprepade tillfällen har ställt frågor om ett tjugotal symtom till över 70 000 personer via ett digitalt frågeformulär. Samma personer har fått besvara frågorna totalt 24 gånger mellan mars 2020 och augusti 2021. Av alla deltagare identifierades drygt 4 000 personer som fått en bekräftad infektion, varpå dessa matchades med dubbelt så många kontrollpersoner efter kön och ålder.

Förekomsten av minst ett symtom såsom bröstsmärta, andningssvårigheter, lukt- eller smakbortfall och allmän trötthet tre månader efter infektionen var 21,4 procent i gruppen som hade haft covid-19. I kontrollgruppen var motsvarande andel 8,7 procent. Forskarna gör därmed tolkningen att skillnaden mellan dessa båda grupper, 12,7 procentenheter, orsakades av covid-19.

– Det här är den bästa uppskattningen hittills, vilket kommer att ha betydelse för forskningen, säger försteförfattaren Aranka Ballering till Dagens Nyheter.

Studien skiljer sig från tidigare undersökningar där eventuella symtom har registrerats först efter att patienten insjuknat i covid-19. Det har gjort det svårt att avgöra hur stor del av symtomen som faktiskt är orsakade av viruset.

– Eftersom vi frågade personerna om symtom redan före de fick covid-19 fungerade de som sina egna kontroller. Med hjälp av kontrollgruppen kunde vi även kontrollera för om och i så fall hur vissa symtom varierar över året och i vilken utsträckning pandemin som sådan resulterat i symtom, säger Aranka Ballering.

Läs också:

Ny statistik: Över 30 000 har fått diagnosen postcovid – flest fall i maj förra året

Stora skillnader i hur postcovidvården ser ut