Bakgrunden till kampanjen är bland annat att cirka hälften av befolkningen inte vet att det är regionerna som styr svensk sjukvård, enligt en Novus-undersökning.

Varför gör ni denna kampanj?

Shadi Ghorbani. Foto: Jenny Jellerbo

– Det finns flera anledningar. Vi vill stärka lokalavdelningarna i deras påverkansarbete gentemot regionerna. Vi vill samtidigt stärka medvetenheten i befolkningen, så att väljarna kan göra ett medvetet och välinformerat val, och på så vis påverka sjukvårdspolitiken, säger Sveriges yngre läkares förenings ordförande, Shadi Ghorbani, som också är ST-läkare inom allmänmedicin på Solbrinken vårdcentral i Hässleholm.

I sociala medier uppmanas väljarna till att läsa på om vilka som styr och vilken vård man vill satsa på, samt hur den ska finansieras och hur politikerna ska se till att personalen inte slutar.

De lokalanpassade budskapen har hittills spritts i de egna sociala mediekanalerna. Sylf och dess lokalföreningar ska senare skicka ut lokala debattartiklar.

Vilket är ert viktigaste budskap, om du skulle sammanfatta det?

– Att vårdpersonalen är den viktigaste frågan. Det handlar om att få en bättre arbetsmiljö, en rimlig arbetsbörda och löner som motsvarar det ansvar som vi har.

Vad säger du till väljare som tänker att bättre arbetsmiljö och löner är ett vanligt budskap från fackligt håll, och kanske då inte bedömer budskapen som så viktiga inför valet?

– Jag säger att detta är väldigt viktigt eftersom det aldrig tidigare har larmats så mycket till oss från våra medlemmar. Denna sommar har varit en av de värsta hittills, och vi kan se att det är ett väldigt ansträngt läge inom vården i hela landet. Det saknas personal, det är få vårdplatser och en hög arbetsbelastning för alla, men framför allt för unga läkare.

De två första kampanjdagarna har fokuserat på Region Sörmland och Region Dalarna. I Dalarnas fall lyfter kampanjen fram att läkarna är så stressade att de går ner i arbetstid eller flyttar till andra regioner. Man vill därför, bland annat, se kortare vårdköer till sekundärvården och att IT-systemet blir mer enhetligt och modernt.

Hur mycket skiljer sig budskapen åt mellan regionföreningarna?

– Det kan skilja sig lite åt. I vissa regioner kan det till exempel råda brist på AT-platser, och på andra platser kan det vara mer fokus på arbetsförhållandena på sjukhusen.