I en intervju med Sveriges Radio P4 Jönköping säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig att han inte tror att det går att öka personalstyrkan, även om det skulle behövas, då konkurrensen om personal är stor. Men han tror att man ska kunna ersätta de som slutar.

För att klara ett ökat vårdbehov måste regionen hitta nya arbetssätt. Det handlar bland annat om ett förbättrat samarbete med kommunerna, och en ökning av egenvård.

– 80 procent av våra kostnader ligger i kronisk sjukdom. Ju mer man kan sköta sin egen hälsa med stöd och utbildning, desto mindre belastning skulle vi få i vården, säger han till P4.