På registreringsbordet på Stockholm Pride påminner en hög med gröna informationsblad, prydda med Folkhälsomyndighetens logga, om viruset som blivit ett samtalsämne under många prideparader i Europa under sommaren: apkoppor. På ett av Stockholm Prides evenemang i tisdags svarade Folkhälsomyndigheten och Venhälsan på frågor om viruset, som nästan uteslutande till dags datum har spridits mellan män som har sex med män.

Erik Sturegård, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten, svarade på frågor om apkoppor under Stockholm Pride. Foto: Julius von Wright

– Det är inte strikt sett en sexuell smitta, även om den nu sprids genom sexuella kontakter, främst bland män som har sex med män. Det är viktigt att nå ut till den gruppen, det vore närmast tjänstefel att inte gå ut med riktad information, men det är samtidigt rimligt att tro att smittspridningen inte kommer att hållas till den gruppen, sade Erik Sturegård, sakkunnig läkare på Folkhälsomyndigheten.

Det första fallet av apkoppor i Sverige upptäcktes i maj på Venhälsan vid Södersjukhuset, som nu bekräftar cirka 10–15 nya fall i veckan. Finn Filén, överläkare på mottagningen, tycker att det finns en uppenbar risk för stigmatisering av gruppen män som har sex med män när det gäller apkoppor.

– Det är ingen mening med att försöka bortförklara det faktum att spridningen än så länge främst har förekommit inom sexuella nätverk, dock är det lika självklart att spridning också förr eller senare kommer att ske utanför denna grupp och inom majoritetssamhället. Vad vi inte vet någonting om är när och i vilken omfattning det kommer att ske.

Och det behöver läkare vara redo för, menar Finn Filén.

– Då gäller det att de läkare som stöter på patienterna håller sina egna fördomar i schack och kommer ihåg apkoppor som differentialdiagnos även om patienten dyker upp i ett oväntat sammanhang utanför den nuvarande riskgruppen.

En styrka hos Venhälsan är att mottagningen har ett starkt förtroende bland sina patienter, säger Finn Filén. Det gör att många vågar söka sig till dem med frågor som kan upplevas pinsamma och skamliga.

– Vi har våra patienters förtroende, även bland dem som inte är öppna med sina preferenser och ibland lever dubbelliv.

Det finns mycket som kan bygga upp och slita ner förtroendet för läkare. Finn Filén nämner att många patienter har varit frustrerade över att virussjukdomen benämns av läkare i medier som mild, det vill säga att den har låg dödlighet, när den hos den smittade i själva verket kan leda till stora smärtor, och i 10–15 procent av fallen till inneliggande vård.

Finn Filén, överläkare vid Venhälsan, Södersjukhuset. Foto: Jenny Drakenlind.

Även läkarens bemötande påverkar förtroendet.

– I det initiala bemötandet av en patient där apkoppor misstänks är det självklart att en saklig och fördomsfri anamnes ska eftersträvas, där sexuell preferens förstås är en viktig komponent, men absolut inte den enda. Antal partners de senaste 3 veckorna samt tid sedan senaste sexuella kontakt är några av uppgifterna som måste inhämtas utan att förlora sig i sina egna värderingar.

Ett konkret sätt att minska stigmatiseringen av dem som smittas är att byta namn på viruset, anser Finn Filén.

– Ingen av oss som jobbar med detta är särskilt nöjd med namnet apkoppor. Det må låta som en fåfäng kosmetisk åtgärd men mycket fördomar kan frodas i ett namn.

Läs även:

Region Stockholm smittspårar och vaccinerar mot apkoppor

Läkare på Venhälsan: Det ser ut som att en ny viral STI har fått fäst

Oenigt WHO klassar apkoppor som ett internationellt hälsonödläge