95 procent av ST-läkare inom obstetrik och gynekologi uppger att de har fått utbildningsmoment uppskjutna eller inställda och 70 procent har fått göra färre kirurgiska ingrepp under pandemin. Det visar en nypublicerad studie i BMC Medical Education, baserad på 162 svenska enkätsvar.

Kristin André, ordförande för intresseföreningen »Obstetriker och gynekologer under utbildning (OGU)«, känner igen bilden som beskrivs i studien. Att ST-läkarna har fått mindre erfarenhet av operationssal anser Kristin André som särskilt problematiskt.

Kristin André, ordförande för intresseföreningen Obstetriker och gynekologer under utbildning. Foto: OGU

– Det är något som många av våra medlemmar har varit missnöjda med. Redan innan pandemin var det ett område som har behövt förbättringar, och nu har alla opererat mindre, det har varit ofrånkomligt. Det viktigaste nu är att ST-läkare är delaktiga på alla operationer där de kan vara det.

Det finns en farhåga om att det glöms bort när kliniker ska försöka korta långa operationsköer, säger Kristin André.

– Vi har försökt kommunicera till verksamhetschefer att ST-läkare ska vara med på alla operationer som kan ses som utbildningsmoment. Där har verksamhetscheferna och schemaläggarna på kliniker ett stort ansvar för att göra det möjligt att bli involverad.

Studiens författare förespråkar även simulationer som ett verktyg att kompensera för de tillfällen som uteblivit.

– Andra studier har visat att har man fått tid att använda simulatorer så blir man duktigare. Det kan inte ersätta erfarenheten från en operationssal, men med de förutsättningar som finns i dag så är det ett jättebra komplement, absolut.

Bland de som svarade på enkäten uppgav 69 procent att de var oroliga för att pandemin skulle ha en negativ inverkan på deras specialiseringstjänstgöring. Det har funnits en oro för att ST-läkare skulle få sin tjänstgöring förlängd på grund av uteblivna moment, uppger Kristin André, men det verkar bara ha skett för några enstaka personer.

– Nu är allting uppe och kör, så förhoppningsvis leder det inte till några långvariga konsekvenser.