De senaste åren har allt fler och allt mer komplexa patienter sökt psykiatrisk vård, samtidigt som resurserna har minskat. Det är själva grundproblematiken bakom den tuffa arbetsmiljön för läkarna på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Trelleborg, enligt skyddsombudet Ann-Marie Skarstam, som i våras slog larm till Arbetsmiljöverket efter att situationen blivit ohållbar.

Ann-Marie Skarstam, överläkare på den vuxenpsykiatriska mottagningen i Malmö och Malmö läkarförenings skyddsombud. Foto: Privat

– Nu orkar de inte längre. Alla läkare har antingen sagt upp sig eller är tjänstlediga. Nu är det en läkare kvar på fyra och en halv tjänst. Det är tufft att ständigt möta besvikna patienter som inte tycker att de har fått den vård de behöver, sa hon till Läkartidningen då.

En bidragande faktor har varit att den bedömningsmottagning som tidigare granskade inkomna remisser lades ner förra hösten och arbetet flyttades över till de enskilda mottagningarna utan att de fick mer personal. Eftersom det dessutom råder stopp för hyrläkare inom psykiatrin har det varit svårt att beta av de växande köerna och arbetsbelastningen för läkarna har blivit enorm, menar Ann-Marie Skarstam.

Nu sällar sig även Arbetsmiljöverket till kritikerna. Den handlingsplan som arbetsgivaren hittills har lagt fram håller inte måttet, anser myndigheten, och varnar för ytterligare ohälsa bland läkarna. Myndigheten hotar också med ett vite på 80 000 kronor om inte mottagningen senast den 31 oktober har vidtagit åtgärder i syfte att minska kraven på läkarna eller skjuta till mer resurser till arbetsuppgifterna. Enligt beslutet ska även alla arbetstagare på mottagningen veta vilka arbetsuppgifter de ska utföra, hur de ska prioritera när tiden inte räcker till och vad som händer med de uppgifter som har prioriterats bort.

– Arbetsgivaren har duckat för den här frågan varje gång, men nu tvingas de ta i den, säger Ann-Marie Skarstam.

Myndigheten ställer sig också frågande till varför arbetsgivaren har som mål att ha fyra och en halv läkartjänst på mottagningen i höst när områdeschefen själv har gjort bedömningen att det behövs minst sex: »Ni har inte kunnat ge något annat svar än att det är detta antal läkare som ni har budget för. (…) Budget är inte den parameter som resurserna ska ställas i relation till.«

Ann-Marie Skarstam är nöjd med Arbetsmiljöverkets beslut.

– Det har varit väldigt tungt för läkarna men nu känns det som att vi blir tagna på allvar. Förhoppningen är att vi gemensamt ska kunna ta fram en plan för att lösa det här, säger hon.

Läs också: AMV gör inspektion i Trelleborg efter psykiatrins larm: »Orkar inte mer«