I början på 2022 gjorde skyddsombuden en första tvärfacklig 6:6a-anmälan till arbetsgivaren om situationen på akutmottagningen vid Ystad lasarett. Problemet är bekant för många: för få vårdplatser ute på avdelningarna spiller över i en höjd arbetsbörda och etisk stress på akuten.

När facken inte tyckte att de fick tillräcklig respons från arbetsgivaren tog de 6:6-anmälan vidare till Arbetsmiljöverket. Och nu har myndigheten beslutat om ett vitesföreläggande på 100 000 kronor.

– Vi är nöjda med Arbetsmiljöverkets beslut, att de delar vår uppfattning om den ohälsosamma arbetsbelastningen på akutmottagningen och bekräftar de brister vi påtalat hela tiden, säger skyddsombudet och akutläkaren Steve Lu, som också är ledamot i Östra Skånes läkarförening.

Steve Lu, specialistläkare vid Lasarettet i Ystad. Foto: Sofia Schönbeck

Föreläggandet innebär att sjukhuset har fram till den 15 november på sig att genomföra åtgärder för att minska pressen på akutens personal. Misslyckas arbetsgivaren, kan regionen krävas på 100 000 kronor i vite.

Arbetsmiljöverket kräver att den genomsnittliga mängden patienter som väntar länge på akuten ska minska, och/eller att bemanningen av sjuksköterskor och undersköterskor ska öka. När det gäller patienter som väntar länge, handlar det om de som väntar mer än fyra timmar på vårdplats efter beslut om inskrivning och om de som övernattar.

Steve Lu har inte alltför stora förhoppningar om att arbetsgivaren hinner komma till rätta med problemen.

– Ärligt talat ser jag väldigt små förutsättningar att klara detta fram till den 15 november. Och vi måste säga att sommaren har varit den tuffaste någonsin i Ystad. Vi har aldrig haft så många ständiga överliggare.

– Det är jäkligt trist för de patienter som bara ligger och väntar. Och det påverkar vår etiska stress och vår arbetsmiljö i väldigt stor omfattning.

Han berättar att en del åtgärder har genomförts men att det inte är tillräckligt. Antalet vårdplatser ligger på samma låga nivå som tidigare, omkring 76 när det borde vara 100.

– Sjukhuset är riktigt anorektiskt just nu, säger Steve Lu.

Sjukhuschef Thomas Persson säger att ledningen delar bilden av situationen på akuten.

– Sedan anser vi från arbetsgivarsidan att vi har vidtagit många olika åtgärder under våren. Men vi har naturligtvis mer att göra för att förbättra arbetssituationen för alla medarbetare på akuten.

Thomas Persson berättar att man hoppas på att få igång fler vårdplatser under hösten, samt att grannsjukhuset i Simrishamn öppnat fem vårdplatser häromveckan. Därtill ska ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra situationen.

– Vi ser ändå med en viss tillförsikt fram emot vad de här delarna kommer att innebära i höst.

Parallellt med Arbetsmiljöverkets vitesföreläggande angående akuten vill myndigheten att arbetsgivaren betalar vite på grund av arbetssituationen vid medicinkliniken på lasarettet. Där har sjuksköterskorna tidigare gjort en 6:6a-anmälan, och Arbetsmiljöverket förelade Region Skåne att betala vite på som mest 80 000 kronor om bristerna inte åtgärdades. Nu har myndigheten vänt sig till förvaltningsrätten för att vite ska utdömas om 50 000 kronor.

 

Läs även:

Värre på akuten i Ystad – anmäls tvärfackligt till Arbetsmiljöverket

Vändningen – medicinavdelning vid Ystad lasarett ska vara kvar