I måndags beslutade sjukhusstyrelsen att användningen av hyrpersonal vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i Enköping ska minska. En åtgärdsplan för hur det ska gå till ska tas fram till december med det långsiktiga målet om att införa ett hyrstopp.

Samtidigt har Akademiska sjukhuset ett krav från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) om att öppna fler vårdplatser. I ett vitesföreläggande i juni krävde Ivo att antalet disponibla vårdplatser inom den somatiska vården ska utökas till 612. Det är även vad sjukhuset själva har bedömt behövs. Men det har inte gått hittills på grund av just bristen på vårdpersonal.

Regionrådet Malin Sjöberg Högrell (L), ordförande i sjukhusstyrelsen i Region Uppsala, säger till Dagens Medicin att hon inte ser någon motsättning i att minska på hyrpersonal samtidigt som det råder brist på disponibla vårdplatser eftersom det saknas personal.

Malin Sjöberg Högrell Foto: Magnus Laupa/pressbild

– Nej, det vi ser är att vi behöver öka antalet fast anställda, inte att ta in hyrpersonal. Sjukhusstyrelsen beslutade också att införa en egen bemanningspool för att täcka upp för luckor, en sådan har vi inte haft här sedan 00-talet.

Enligt henne behöver sjukhuset rekrytera cirka hundra nya sjuksköterskor för att nå målet om 612 disponibla vårdplatser.

Vårdförbundet i Uppsala är dock skeptiska till en intern bemanningspool. De tror att det blir svårt att locka sjuksköterskor till den utan kraftigt ökad ersättning.

– Frågan är var man ska plocka de här sjuksköterskorna ifrån? Det måste vara erfarna sjuksköterskor som kan ta ett sådant pooljobb. Och vad händer då på de avdelningar där de jobbar i dag, säger Kristian Hjertén, ordförande för Vårdförbundet i Uppsala, till Upsala Nya Tidning.

Han vill hellre se en mer långsiktig satsning som gör det mer attraktivt att arbeta på sjukhuset genom bättre schemalösningar, högre ersättning och större flexibilitet.

Enligt Malin Sjöberg Högrell arbetar sjukhusledningen även med att ta fram åtgärder som ska vända den negativa trenden på längre sikt. Det handlar bland annat om nya arbetstidsmodeller och scheman, ökat mandat för närmaste chef, minskat inflöde till akuten genom bland annat fler mobila team och mer avancerad sjukvård i hemmet, uppger hon för Dagens Medicin

Akademiska sjukhuset har haft dålig ekonomi länge. I år förutspås ett underskott på minus 500 miljoner kronor för Akademiska sjukhuset och minus 8 miljoner för Lasarettet i Enköping. Det är sämre än förväntat och beror enligt Region Uppsala bland annat på att kostnaden för inhyrd personal har ökat. I fjol noterades nya rekordsiffror när det gäller inhyrning av personal. I år ser rekordet ut att slås med god marginal.

Hittills har sjukhuset lagt 63 procent mer på hyrpersonal jämfört med samma period 2021. Räknat i antal personer kan årets användning av hyrpersonal landa på 200 heltidstjänster vid årsskiftet, skriver Upsala Nya Tidning.

2018 fattade Region Uppsala ett beslut om att minska användningen av bemanningsföretag kraftigt. Målet var först att det skulle vara max en procent av regionens totala personalkostnader i hälso- och sjukvården. Sedan justerades det till två procent. Men även det har misslyckats. Kostnaderna för inhyrd personal har, med undantag för en stabilisering 2019 och 2020, ökat kraftigt. 2020 stod posten för 2,5 av den totala personalkostnaden, nu är den uppe i 4 procent.