Under året har många sjuksköterskor, varav ett flertal med lång erfarenhet, slutat på akutmottagningen vid Mölndals sjukhus. Inför sommaren såg det kritiskt ut. I juni saknades personal till drygt 350 arbetspass och Vårdförbundet hotade med skyddsstopp.

Det blev aldrig verklighet. Men sommaren beskrivs som betydligt mer ansträngd än normalt, trots att flera åtgärder har satts in för att stärka patientsäkerheten, arbetsmiljön och tryggheten för personalen.

Inflödet av patienter har varit större än förväntat, samtidigt som det varit för lite personal och för få öppna vårdplatser på sjukhuset.

– Det har varit tuffare än tidigare somrar, säger Pär Parén, som är överläkare och verksamhetschef för Medicin och akutsjukvård vid Mölndals sjukhus.

Han hyllar medarbetarna på akutmottagningen som frivilligt tagit otaliga extrapass. Ingen har däremot tvingats avbryta sin semester.

Mölndals sjukhus är det enda sjukhuset som har akutmottagning för ortopedi i Göteborg. Eftersom de ortopediska patienterna generellt inte har lika akuta besvär som medicinpatienterna, har det ofta blivit de som fått vänta längst.

De långa väntetiderna har lett frustration och medarbetarna har hamnat i jobbiga, obehagliga och ibland hotfulla situationer när de passerat väntrummet.

För att öka tryggheten sattes väktare in nattetid på akuten i juli. Väktarna ska vara på plats nattetid fram till sista augusti.

– Det var en ren arbetsmiljöåtgärd för att det blev så obehaglig stämning i väntrummet, säger Pär Parén.

Hur har det fungerat?

– Enligt medarbetarna och Vårdförbundet har det fungerat väl. Sedan känns det på sätt och vis märkligt att det ska krävas väktare för att patienter blir kvar länge på akuten. Det är så klart pengar man hellre skulle ha velat lägga på annat – personalen till exempel.

För att öka patientsäkerheten för de patienter som blir kvar i väntan på en ledig vårdplats och minska belastningen för personalen på akuten, har extra läkarresurser tagits in på eftermiddagar och kvällar på både medicin- och ortopedisidan. Läkarna har ställt upp på frivillig övertid, med bättre ersättning.

– När man redan har en lägre bemanning än önskat blir det förstås en extra påfrestning om patienter, som egentligen är klara för att läggas in på en slutenvårdsavdelning, blir kvar på akuten. Och då finns det en risk att man missat något, säger Pär Parén om åtgärden.

Eftersom det framför allt är brist på sjuksköterskor har läkarna på akuten tillfälligt tagit över en del uppgifter som sjuksköterskor vanligtvis utför. Det handlar främst om att sköta rapporteringen till avdelningarna.

– Det känns kanske lite bakvänt att flytta över uppgifter från sjuksköterska till läkare, men just nu är sjuksköterskorna vår mest begränsade resurs på akuten, säger Pär Parén.

Hur ska ni göra för att inte hamna i samma svåra läge nästa sommar?

– Det vi gör nu är att fortsätta jobba oerhört intensivt för att anställa nya medarbetare och ge dem ett bra omhändertagande så de stannar. Vi måste få till en mix av helt nya medarbetare och medarbetare med erfarenhet, säger Pär Parén som även anser att det behövs en närakut i anslutning till akutmottagningen.

– Den stora volymen patienter på ortopedsidan har lindrigare tillstånd och skulle kunna tas om hand där. Men i dag är de hänvisade till oss, eftersom de inte har någon annanstans att vända sig.