Som Läkartidningen berättat har Annika Östman Wernerson, professor vid Karolinska institutet (KI), och Eva Tiensuu Janson, professor vid Uppsala universitet, varit slutkandidater i rekryteringen av ny rektor till KI.

Nu står det klart att valkommittén – som utsetts av lärosätets styrelse, konsistoriet – vill se Annika Östman Wernerson som ny rektor.

Under tisdagen fick hon drygt 78 procent av rösterna i en rådgivande omröstning i hörandeförsamlingen, som representerar lärare, studenter och övrig personal. Eva Tiensuu Janson fick knappt 10 procent av rösterna och drygt 12 procent avstod från att rösta.

Under tisdagskvällen sammanträdde valkommittén. Göran Stiernstedt, ordförande i valkommittén och konsistoriet, uppger för Läkartidningen att valkommittén går på hörandeförsamlingens linje.

Nu blir det upp till konsistoriet att fatta beslut om vilken kandidat som ska föreslås för regeringen.

Enligt Karolinska institutet inleds nu också processen för att hitta en ny prorektor och en ny universitetsdirektör.