I en vetenskaplig artikel i New England Journal of Medicine beskrevs hur tre patienter haft stor nytta av en svenskutvecklad tankestyrd armprotes. Att en fjärde patient, som också ingick i studien, fick sepsis och efterföljande infektioner berättades inte, vilket tidningen Forskning och Framsteg kunde avslöja förra veckan och som Läkartidningen rapporterade om.

Protesen är utvecklad vid bland annat Chalmers tekniska högskola i Göteborg och nu anmäler universitetet en av sina anställda för misstanke om oredlighet i forskning. Det meddelar Chalmers presstjänst i ett mejl till Läkartidningen. Den anmälda forskaren, Max Ortiz Catalan, är professor vid Chalmers och försteförfattare till artikeln och var vid tidpunkten för artikelns publicering forskarassistent vid Chalmers.

Max Ortiz Catalan säger till Läkartidningen att han inte är särskilt oroad över anmälan.

– Jag har förstått att det är något universitet måste göra om det finns en misstanke om något sådant här och jag tycker det är bra att det görs en utredning så att saker och ting reds ut.

Max Ortiz Catalan säger att varken han eller de andra forskarna bakom studien medvetet har gjort något fel, men att vissa saker kunde ha beskrivits tydligare i artikeln.

– Jag förstår inte vad anklagelserna bygger på för det finns ingen falsk data. Vi har berättat om komplikationerna för den fjärde patienten på konferenser och även anmält dem till Läkemedelsverket.

I anmälan från Chalmers framgår att universitetet inte har gjort någon egen intern utredning och att man »på grund av den allvarliga graden av anklagelser« överlämnar utredningen direkt till Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Med hänvisning till Forskning och Framstegs artikel skriver universitetet att det i artikeln »framkommer uppgifter som gör att det kan ifrågasättas om forskningsresultat har rapporterats ärligt i samband med den vetenskapliga artikeln (…)«.

Förutom Chalmers tekniska högskola står Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet och företaget Integrum bakom utvecklingen av den tankestyrka protesen.