När myndigheten på torsdagen presenterade ny statistik skrev den att den samlade bedömningen är att spridningen av apkoppor fortsätter men utifrån tillgänglig data »verkar utbrottstoppen ha passerats i Europa och i Sverige«.

Folkhälsomyndigheten understryker dock att antalet rapporterade fall under de senaste veckorna inte är fullständigt, eftersom analys och inrapportering fortfarande pågår.

Hittills har 161 fall av apkoppor bekräftats i Sverige, motsvarande antal för en vecka sedan var 154.