I NU-sjukvården i Västra Götaland har farmaceuter funnits i flera år på vårdavdelningarna för att stärka arbetet med läkemedelshanteringen. Nu står NÄL:s akutmottagning på tur.

Där pågår sedan maj ett sex månader långt pilotprojekt med kliniska apotekare. Syftet är dels att stärka patientsäkerheten och effektivisera läkemedelsgenomgångarna, dels att avlasta läkarna. Förutom att gå igenom läkemedelslistor ska apotekarna också, enligt ett pressmeddelande från NU-sjukvården, »vara lyhörda för andra uppgifter som läkarna vill ha hjälp med«.

De kliniska apotekarna ska fokusera på patienter över 75 år som ska läggas in på en slutenavdelning.

Läkemedelsfel i övergången mellan olika vårdenheten beskrivs som en vanlig brist i sjukvården och 30 procent av äldre patienters sjukhusinläggningar tros kunna kopplas samman med läkemedelsrelaterade problem, enligt NU-sjukvården.

– Vi kan hjälpa till att rätta till fel och reda ut missförstånd. Jag upplever att patienterna är tacksamma över att få prata igenom sina läkemedel med oss. Vi kan ha ett annat fokus än läkarna och det gör att vi kompletterar varandra bra, säger Elin Edvardsson, som är en av de kliniska apotekarna på akuten, i pressmeddelandet.

Fler andra akutmottagningar har redan testat arbetssättet, bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus i Västra Götalandsregionen. En del sjukhus har även infört modellen som en permanent del av verksamheten. Ett exempel är Akademiska sjukhuset i Uppsala, som haft apotekare på akutmottagningen i flera år.

Johan Klaar, specialistläkare internmedicin/akutsjukvård, huvudskyddsombud för läkarna och ordförande för den lokala läkarföreningen i NU-sjukvården, tycker det är bra att modellen testas på NÄL.

– Kvalitetsmässigt kan det säkert göra viss nytta om man tillför en person som har gott om tid att gå igenom patienternas läkemedelslistor, och framför allt frågar patienterna om de tar de läkemedel som står på listan, säger han och tillägger:

– Men vi behöver förstås utvärdera hur mycket läkartid som sparas in, säger han.

Initialt har det dock varit en del problem att synka ihop det nya arbetssättet med de befintliga IT-verktygen, enligt Johan Klaar.

– Vi har gett apotekarna behörighet att ändra i läkemedelslistan i läkares namn. Men alla ändringar behöver ändå signeras av läkaren.

Signeringar måste dessutom göras för varje ändring, vilket kan bli tidsödande när patienterna har många inaktuella läkemedel.

– En patient hade cirka 70 ordinationer i läkemedelsmodulen, varav nästan allt var inaktuellt. Så blev det 50–60 ändringar. Och signeringarna gick inte att göra i bulk, utan behövdes göras en och en. Den gången sparade det absolut ingen tid, säger Johan Klaar.

Läs även:
NU-sjukvårdens direktör: Jämnare flöde om fler läkare jobbar på helgerna
Akuten på NÄL anmäld igen

Om pilotprojektet i NU-sjukvården

Projektet med kliniska apotekare på akutmottagningen pågår i sex månader med start i maj fram till och med november 2022. Det ska därefter utvärderas.

Bemanningen är en heltidstjänst som apotekare i sex månader som är på plats på akuten dagtid, helgfria vardagar. Arbetet fördelas mellan tre apotekare.

Sedan 2019 ingår en klinisk apotekare i vårdteamet på den kirurgiska akutvårdsavdelningen (KAVA) och i höstas infördes funktionen även på den medicinska akutvårdsavdelningen (MAVA) på NÄL.

Enligt en rapport som undersökte vårdskador i VGR inom somatisk slutenvård av vuxna 2013-2015, hade åtta procent av patienterna läkemedelsrelaterade vårdskador under vårdtiden. Det uppskattades kosta regionen 26 miljoner kronor per år. 39 procent av vårdskadorna ansågs vara undvikbara.