Under två veckor ska Arbetsmiljöverket göra cirka 1 500 inspektioner i Sverige. Inspektionerna omfattar privat verksamhet med minst fyra anställda inom exempelvis hemtjänsten, vårdcentraler och specialistläkarverksamhet.

Inspektionerna drar i gång nu i veckan.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket. Foto: Pressbild/Arbetsmiljöverket

– För att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv behöver arbetsgivare, medarbetare och skyddsombud ökade kunskaper om hur de kan förebygga belastningsskador, säger Håkan Olsson som är ställföreträdande generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

Belastningsskador är ett stort problem. I Europa dominerar skadan bland anmälda arbetssjukdomar för både kvinnor och män.

I Sverige är belastningsskador också vanliga. Varje år anmäls omkring 2 600 belastningsolyckor och sjukdomar till Arbetsmiljöverket inom område vård och omsorg. Den vanligaste orsaken är lyft eller förflyttning, till exempel när man hjälper en vårdtagare. Nästan alla – nio av tio – av dem som drabbas är kvinnor.

Att kvinnor är överrepresenterade beror bland annat på att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. Men det finns även skillnader inom ett och samma yrke när det gäller belastningsskador. En förklaring kan, enligt Arbetsmiljöverket, vara att kvinnor och män har olika arbetsuppgifter inom yrket.

– Arbetsgivaren bär alltid det juridiska ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Det är viktigt att det systematiska arbetsmiljöarbetet inkluderar alla arbetsuppgifter, så att alla får variation och rätt förutsättningar, säger Håkan Olsson.

 

Arbetsgivare ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön för att säkerställa rätt belastning. Arbetsgivaren ska:

  • undersöka risker för belastningsskador som finns på arbetsplatsen, till exempel personförflyttningar
  • bedöma riskerna
  • vidta eventuella åtgärder såsom arbetsutrustning eller tillräcklig kunskap för att minimera riskerna
  • kontrollera att åtgärderna fått avsedd effekt

Källa: Arbetsmiljöverket