För första gången på många år är regionstyrelsens prognos att Region Jämtland Härjedalen kommer få ett positivt balanskravsresultat på 31 miljoner kronor för 2022. Det är ett viktigt steg mot att nå en ekonomi i balans uppger regionen, som länge varit landets mest skuldsatta, i ett pressmeddelande.

Enligt kommunallagen ska kommuner och regioner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det innebär att intäkterna måste vara högre än kostnaderna varje år. Om en region går back ett år ska det återställas inom tre år. Men Region Jämtland Härjedalen har i stället fortsatt att gå back många år i rad och inte kunnat återställa tidigare års underskott. I stället har det byggts på.

I slutet av 2017 varslades personalen om att regionen kanske inte skulle kunna betala ut decemberlönerna före jul. När det var som värst låg det ackumulerade underskottet på 1,5 miljarder kronor. Ett ackumulerat underskott bokförs dock inte som skulder, och regionen behöver inte betala ränta på det. Regionen har dock även lånat stora summor. 2019 nekade de kommunalägda kreditmarknadsbolaget Kommunvest regionen att låna mer pengar. Då var de samlade lånen hos bolaget uppe i 433 miljoner.

De tre senaste åren har Jämtland Härjedalen dock lyckats vända den negativa spiralen. Det beror dels på att befolkningen ökat i länet, vilket gett ökade skatteintäkter. Dels på tillfälliga statsbidrag på grund av covid-19.

– Under såväl 2020 som 2021 hade regionen stora positiva resultat vilket inneburit att vi kunnat återställa stora delar av det ackumulerade underskottet. Efter 2021 års resultat uppgick balanskravsunderskottet till -118 miljoner kronor vilket återstod från 2019 års underskott. Det ser vi nu att vi kan återställa, säger regionstyrelsens ordförande Magnus Rönnerfjäll i pressmeddelandet.

Men det innebär inte att regionen är skuldfri.

– Det är viktigt att skilja på balanskravresultat och resultaträkning. Ett positivt balanskravsresultat innebär inte att vi är skuldfria, men det innebär att vi får en bättre ekonomisk ställning på sikt och står bättre rustade för kommande år som vi vet kommer att bli utmanande, säger Jennie Eriksson, ekonomidirektör i Region Jämtland Härjedalen, i pressmeddelandet.