Enligt uppgifter från en visselblåsare har kliniken under flera månaders tid kontaktat patienter för att få dem att frånsäga sig vårdgarantin, vilket SVT Nyheter Stockholm var först att rapportera om. Personalen ska ha kryssat i en ruta för »patientvald väntan« eller »medicinska skäl«, i dokumenten som uppger varför en patient väntar på operation. Visselblåsaren uppger att chefen uppmanat personalen till agerandet. Enligt mejl som visselblåsaren delat med sig av till SVT ska motiveringen vara att slippa miljonviten.

Efter de framkomna uppgifterna har sjukhuset ringt över 300 patienter som står i vårdkö, uppger SVT. Så här långt har två fall upptäckts där patienterna fått sin vårdgaranti bortkryssad. Ytterligare 200 patienter ska kontaktas.

Den nuvarande verksamhetsområdeschefen slutar i den positionen, uppger Sven Klaesson, chefläkare på Sös. Han kallar beteendet oacceptabelt.

– Det här är allvarligt. Det här är inget som Sös står för. Vi ska göra rätt och riktigt, säger han till TV-stationen.

– Vi ska dock veta att när vi sätter kryss i fel ruta, innebär det inte att patienten tappar sin plats i kön. För den enskilda patienten kan det innebära att han väljer bort en möjlighet att få hjälp att hitta vård någon annanstans.