Enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har läkaren utsatt ett tiotal patienter för allvarliga risker genom att ha skrivit ut stora mängder narkotiska preparat i delvis farliga kombinationer, skriver SVT. Läkaren har dessutom under många års tid skrivit ut en rad mediciner till sig själv, däribland sömnmedel i dubbla doser. HSAN anser också att läkarens dokumentation om sina patienter och uppföljningarna av medicineringarna varit mycket bristfällig. Sammantaget bedöms mannen som grovt oskicklig och uppenbart olämplig som läkare.

Läkaren stängdes av från sin tjänst i våras. Han uppger för flera medier att han tycker att beslutet om indragen legitimation är oproportionerligt.

»Det är ett hårt slag för mig som har jobbat inom psykiatrin i hela mitt liv. De menar att jag inte är lämpad till mitt jobb, men jag vet att jag har gjort många bra saker. Det som är bra är inte alls fokus för Ivo. Jag vet att jag har ansträngt mig«, skriver han.

Läkaren meddelar också att han kommer att överklaga HSAN:s beslut.

Läs också: Avstängd chefsläkare fortsatte ha patientkontakt – anmäls på nytt