Laskerpriset anses som det finaste och mest prestigefyllda priset för medicinsk forskning, efter Nobelpriset.

Priset – som delas ut i tre kategorier – förebådar också ofta ett Nobelpris. Mer än 90 av dem som fått Nobelpriset har tidigare fått motta just Laskerpriset.

Nu står det klart vilka som är årets pristagare.

Priset för grundforskning går i år till Richards O Hynes, Massachusetts Institute of Technology, Erkki Ruoslahti, Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, och Timothy A Springer, Boston Childrens Hospital/Harvard Medical School.

De belönas alla för sitt arbete med integriner – en typ av cellyteproteiner som förmedlar kontakt mellan celler och mellan celler och deras omgivning, den så kallade extracellulära matrisen.

Enligt Lasker-stiftelsens jury blev forskarnas arbete startskottet för fältet integrinforskning, vilket banat väg för utveckling av läkemedel av klassen integrinhämmare mot autoimmuna sjukdomar som till exempel ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Lasker-Debakey-priset för klinisk forskning går till molekylärbiologen Yuk Ming Dennis Lo på The Chinese University of Hong Kong. Han får priset för utvecklingen av en ny icke-invasiv teknik för fosterdiagnostik, så kallad NIPT.

Den går ut på att man genom att analysera cellfritt foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan identifiera till exempel Downs syndrom hos fostret med mycket stor träffsäkerhet.

Lauren Gardner på Johns Hopkins University får Lasker-Bloomberg-priset i allmänhetens tjänst för att ha lett arbetet med att skapa Covid-19 Dashboard – verktyget som gjorde det möjligt att följa den globala spridningen av covid-19.

Det fick stor betydelse under pandemin och enligt juryn har det satt en ny standard för spridning av trovärdiga folkhälsodata i realtid.