»Vårdpersonalen måste få bättre möjlighet att dra nytta av forskning och utveckling så att de kan ställa säkrare diagnoser och erbjuda effektivare behandling«, skriver ett stort antal debattörer i Aftonbladet. Som avsändare står stiftelsen Forska Sverige, tillsammans med bland andra Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, Svenska läkaresällskapets ordförande Tobias Alfvén, flera universitetsrektorer och patientföreningar.

Debattörerna oroas av att anslagen till medicinsk forskning har minskat de senaste åren och att den trenden ser ut att fortsätta framöver. Efter söndagens val betonar skribenterna att ännu en minoritetsregering och politisk oenighet inte får sätta stopp för åtgärder som kan lösa hälsoutmaningarna. Enligt en partienkät om ambitioner för medicinsk forskning som Forska Sverige genomförde före valet finns dock flera möjliga åtgärder som det ser ut att finnas en majoritet bakom. Nu uppmanar debattörerna kommande regering att snarast ta dessa förslag vidare.

Som exempel nämns ökade statliga investeringar inom medicinsk forskning med anslag som på sikt uppgår till 4 öre per vårdkrona, en satsning på forskning inom hälso- och sjukvård samt att möjliggöra tillgång till hälsodata. Enligt debattörerna är just tillgång till hälsodata en grundläggande och avgörande förutsättning för att kunna förebygga, diagnostisera och behandla.