Nu startar alltså EMA ett pilotprojekt för att skynda på utvecklingen av nya läkemedel för avancerad terapi – det vill säga biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader och gener.

Syftet med projektet är att hjälpa forskare utanför läkemedelsindustrin att ta grundforskning vidare till potentiellt banbrytande terapier.

Eftersom forskare utanför industrin ofta har svårt att navigera i den regulatoriska processen kommer EMA nu att erbjuda extra stöd när det gäller just detta. Upp till fem läkemedelskandidater som uppfyller särskilt uppsatta kriterier ska ingå i pilotprojektet.

Den första har redan valts ut – en CAR-T-cellterapi för cancerpatienter som ett sjukhus i Barcelona i Spanien jobbar med.

Nu efterlyser EMA fler ansökningar. Myndigheten räknar med att ha de första resultaten av pilotprojektet inom tre till fyra år.