– Jag ser mycket fram emot att få arbeta i och för Värmland, och att få lära känna länsstyrelsens medarbetare och verksamhet när jag börjar i december. Det ska bli inspirerande att få vara med och bidra till länets fortsatta utveckling, säger Emma Spak i ett pressmeddelande.

Emma Spak har en bakgrund som ST-läkare i allmänmedicin och har haft flera fackliga uppdrag dessförinnan. Hon har exempelvis varit ordförande i Göteborgs läkarförening och ordförande i Sveriges yngre läkares förening (Sylf). Hon utbildade sig till läkare i Göteborg, men är bördig från Värmland, där hon föddes och växte upp i Kil nordväst om Karlstad.

2017 blev hon samordnare för nära vård i dåvarande SKL. 2019 blev hon chef för sektionen för hälso- och sjukvård.

Och nu lämnar hon alltså organisationen i december, efter att regeringen utsett henne till nytt länsråd i Värmland. Som sådan är hon chefstjänsteman för länsstyrelsen, leder det dagliga arbetet vid myndigheten och fungerar som landshövdingens närmaste medarbetare. Emma Spaks förordnande sträcker sig fram till 30 november 2027.

– Jag är mycket glad över att få hälsa Emma Spak varmt välkommen till Värmland. Emmas kompetens och tidigare erfarenheter blir en stor tillgång för länsstyrelsen och den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Det känns väldigt bra och jag ser fram emot vårt kommande samarbete, säger landshövding Georg Andrén i pressmeddelandet.

Läs även:

Emma Spak: Jag har varit öppen för att karriären tar olika vägar

Emma Spak blir chef för SKL:s vårdsektion