Troligen höjde en och annan läkarkollega frågande på ögonbrynet när nyheten att Emma Spak slutar som chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och regioner (SKR) för att bli länsråd i Värmland kom i början av september.

I början av december byter hon jobb, och lämnar därmed sjukvården.

– Det är lite nervöst. Det är ju den sektorn jag kan. Nu lämnar jag min comfort zone ganska tydligt.

Varför gör du det?

– Många var förvånade redan när jag gick från fackligt förtroendevald till att jobba på arbetsgivarsidan. Nu är jag intresserad av att lära mig mer om hur den statliga sidan fungerar inifrån, säger Emma Spak som däremot tror att hon kommer att arbeta med sjukvårdsfrågor igen sett i ett längre karriärperspektiv.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Foto: SKR

SKR har, liksom du, fått en del kritik de senaste åren. Även från Läkarförbundet, där du tidigare har varit engagerad. Har det spelat in i beslutet?

– Nej. Jag går inte från något, utan till något som jag är intresserad av.

Din kollega Ing-Marie Wieselgren mördades i somras i Almedalen. Hur har det påverkat dig?

– Det är klart att det påverkar när det händer någon som är så pass nära. Vi har suttit i samma ledningsgrupp och jobbat nära varandra, säger Emma Spak.

I ljuset av mordet på kollegan, är det viktigt att se över och stärka skyddet av offentliga personer tycker hon.

– Jag tror man måste tänka mer på säkerhet runt personer som syns mycket och som arbetar med svåra frågor. Vi får inte ta ett steg tillbaka utan måste fortsätta våga ha en öppen diskussion runt stora och svåra frågor.

Har även du utsatts för hot?

– Inte något allvarligt. Men när man syns mycket och pratar om saker som folk har åsikter om, får man reaktioner på sociala medier och även på andra sätt.

När Emma Spak slutar på SKR har hon varit på arbetsgivarorganisationen i drygt fem år. Först som samordnare för nära vård och sedan som sektionschef. Mest stolt är hon över samverkan med regionerna och kommunerna under pandemin runt konkreta operativa åtgärder som att ställa om intensivvården, göra gemensamma inköp av läkemedel och organisera vaccinationsarbetet.

Samtidigt har mycket långsiktigt arbete fått läggas åt sidan. Det har fått konsekvenser och varit en av de största utmaningarna, enligt Emma Spak. Dialogen med professionsföreträdare och patientorganisationer har till exempel blivit lidande.

– Det är synd, för den delen är extremt viktig. Hinner man inte med den typen av nätverkande och har tid att diskutera alla frågor finns det risk för skav och missförstånd.

Kan du ge exempel?

– Vi har haft stora frågor inte minst på slutet runt dimensioneringen i vården och kompetensförsörjning. Då är det viktigt att man har en kontinuerlig dialog i gång.

Särskilt vårdplatsfrågan har retat upp känslor i läkarkåren. »Där vi ser en brist på vårdplatser, ser SKR i stället en framtida möjlighet att minska dem ännu mer«, skrev exempelvis Sjukhusläkarnas styrelse bland annat nyligen i ett öppet brev.

Läkarförbundet menar att ni har en helt annan verklighetsuppfattning än vårdpersonalen som kämpar på sjukhusgolvet. Håller du med?

– Det har inte olika verklighetsuppfattning, men vi har delvis olika perspektiv. Jag har varit tydlig med att här och nu har vi färre vårdplatser än vi borde ha. Men den frågan måste man kunna diskutera samtidigt som man kan se att det har varit rätt beslut att under tjugo år minska antalet vårdplatser, inte minst inom vissa specialiteter där vi har gjort stora medicinska framsteg eller valt att organisera vården på ett annat sätt, säger Emma Spak och fortsätter:

– Problemet är när dialogen om de riktigt stora utmanande frågorna förs på twitter eller rubriknivå. Då skapas lätt en felaktig bild som sedan kopieras om och om igen. Sätter man sig i stället i samma rum och pratar så märker man ofta att man inte står så långt ifrån varandra som man tror.

Vilken är den viktigaste frågan för din efterträdare?

– Kompetensförsörjningen. Vårdplatser, köerna, kapaciteten i primärvård – allt sådant kokar egentligen ner till den frågan.

Läs även:

Emma Spak: Jag har varit öppen för att karriären tar olika vägar

Emma Spak blir chef för SKL:s vårdsektion