Enligt Folkhälsomyndighetens senaste scenarier som presenterades i förra veckan väntas smittspridningen öka under hösten. Även om scenarierna är osäkra pekar myndigheten på en möjlig smittotopp i slutet av september, som Läkartidningen tidigare har rapporterat.

– Hur hög toppen blir är svårt att säga, men det är osannolikt att den skulle nå samma nivåer som i januari och februari, sa Sara Byfors, avdelningschef vid Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande i förra veckan.

Än så länge fortsätter dock antalet bekräftade fall av covid-19 att sjunka i nästan hela landet. Förra veckan rapporterades totalt runt 3 800 fall, jämfört med veckan innan då 5 400 fall rapporterades. Snabbast minskade fallen bland personer över 80 år, och på särskilda boenden sjönk de rapporterade fallen med 43 procent från föregående vecka. Minskningen syns dock i alla åldersgrupper utom bland unga mellan 10 och 19 år.

Även andelen positiva covid-19-svar bland de provtagna gick ner under förra veckan. 17 procent av de provtagna hade då covid-19.

Nio nya patienter lades under förra veckan in på intensivvårdsavdelning. Antalet avlidna med covid-19 per vecka ligger kvar på samma nivå som i mitten av juli.

Läs också:
Nya scenarier spår ökning av covid-19