– Att vi är skyldiga att upphandla vår leverantör är ett lagkrav för regionerna. Men då övergången till en ny leverantör kantades av diverse leveransproblem förra gången vi bytte leverantör så vill vi denna gång ta lärdom av det, och genomföra ett successivt införande region för region. Vi har nu ungefär ett år på oss att förbereda denna övergång, säger Tommy Levinsson (S), ordförande för Varuförsörjningsnämnden, i ett pressmeddelande.

Regionerna i Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro län bytte hösten 2019 leverantör av sjukvårdsmateriel från Mediq i Sverige AB till Apotekstjänst AB. Förseningar i leveranserna ledde till flertalet inställda operationer och såväl Socialstyrelsen som flera av de fem berörda regionerna gick upp i stabsläge.

Nu står det alltså klart att de fem regionerna, gemensamt kallade femklövern, har gett företaget Onemed Sverige AB uppdraget efter en upphandling. Avtalet börjar gälla den 1 oktober 2023 och löper i fyra år med möjlighet till förlängning ett år i taget i ytterligare tre. Tanken är att övergången till den nya leverantören ska ske successivt i regionerna.

– Det finns ett antal saker som är annorlunda denna gång. Dels byter vi nu till en beprövad och rutinerad leverantör av sjukvårdsartiklar som sedan länge håller på med detta. Dels vet vi ju nu hur det gick förra gången i uppstarten och kan därför jobba mer aktivt för att få till en smidigare övergång. Vi kommer att genomföra omfattande tester, säger Jonas Arvidsson, upphandlingschef för Region Uppsala, i pressmeddelandet.

Upphandlingen kan överklagas.

Läs mer:

Varuförsörjningens ordförande lämnar nämnden efter kritik

Uppsala nekar varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet

Utredning: Både Apotekstjänst och Varuförsörjningen brast i bedömning

Varuförsörjningsnämnden

Varuförsörjningsnämnden är den politiska nämnden för Varuförsörjningen, som är ett samarbete mellan regionerna Uppsala, Dalarna, Sörmland, Västmanland och Örebro med syfte att förse vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär.

Region Uppsala är den region som har skött upphandlingen för samtliga de regioner som ingår i Varuförsörjningsnämnden. Onemed Sverige AB är redan leverantör av förbrukningsartiklar för Region Skåne, Region Gävleborg och Region Västernorrland.

Källa: Region Uppsala