För i grunden friska barn kan sars-cov-2 i nuläget betraktas som ett vanligt luftvägsvirus, skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande. Den allmänna rekommendationen till barn och unga mellan 12 och 17 år om att vaccinera sig mot covid-19 tas därför bort.

– Sammantaget ser vi att vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga under pandemin, och dessutom minskat sedan virusvarianten omikron började sprida sig. I den här fasen av pandemin ser vi inte att det finns ett fortsatt behov av vaccination i den här gruppen. Därför tar vi bort rekommendationen om allmän vaccination mot covid-19 för åldrarna 12 till och med 17 år, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Barn och unga har under pandemin generellt inte blivit allvarligt sjuka av covid-19. För »grundfriska« barn ger virusvarianterna av sars-cov-2 också alltmer lindriga symtom, samtidigt som immuniteten i gruppen är mycket hög, skriver Folkhälsomyndigheten.

Rekommendationen om allmän vaccinering mot covid-19 tas bort den 31 oktober och gäller »i grunden friska« barn. För barn med ökad känslighet för covid-19 kvarstår rekommendationerna om att vaccinera sig. Det kan handla om barn som bedöms vara mer känsliga för luftvägsinfektioner generellt eller som har ett påtagligt nedsatt immunförsvar. Vilka grupper det är definieras av Svenska barnläkarföreningen.

Beslutet har fattats i samråd med bland annat Svenska barnläkarföreningen och Nationellt programområde barn och ungas hälsa, uppger Folkhälsomyndigheten.