För en vecka sedan, den 20 september, berättade ugandiska myndigheter att landet drabbats av ett ebolautbrott. Enligt WHO är det första gången på mer än tio år som landet drabbas av ett utbrott av den stam av ebolavirus som fått namnet Sudan.

För en vecka sedan hade ett fall bekräftats. Nu är de 18 till antalet och ytterligare 18 misstänks, berättade WHO på måndagen. Bland dessa totalt 36 fall finns 23 döda, varav 5 har bekräftats bero på ebola.

Det första fallet rörde en man i 20-årsåldern som utvecklade en rad symtom den 11 september. De följande dagarna besökte han ett par privata kliniker. Den 15 september remitterades han till ett sjukhus där han isolerades. Två dagar senare bekräftades ebolavirus, och samma dag avled patienten.

WHO har placerat team i de drabbade områdena för att hjälpa till med kontroll, smittskydd och att hantera sjuka. Med tanke på den tidigare historien av utbrott i Uganda, och i grannlandet Kongo-Kinshasa, har WHO och ugandiska myndigheter samarbetat förebyggande. Ett av de senaste exemplen på det är en övning i augusti om omhändertagande av patienter

En försvårande faktor i kampen mot ebola är dock vaccinen. Mycket tyder på att det så kallade ERVEBO-vaccinet, som är effektivt mot stammen Zaire, inte ger skydd mot Sudan-stammen. Det finns sex kandidater till vaccin mot Sudan, där de tre som kommit längst i utvecklingen har fas 1-data.