Socialstyrelsen har redan i dag i uppdrag att utveckla samverkan mellan stat, region och privata aktörer med syftet att förstärka beredskapen långsiktigt. Nu får myndigheten ett tillägg, uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen ska:

  • Kartlägga och analysera vilken beredskap i fråga om läkemedel, medicinteknik och personlig skyddsutrustning som finns i regionerna och som planeras framåt.
  • Kartlägga de system som regionerna använder för att säkra tillgången på dessa produkter för att kunna bedriva vård.
  • Sammanställa vilka kostnader regionerna har och planerar att ha för åtgärder för att stärka försörjningsberedskapen.

Socialstyrelsen ska senast den 1 december i år redovisa denna del i sitt uppdrag.

I dagarna presenterade också Inspektionen för vård och omsorg en ny rapport som visar att den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna inte håller måttet. Rapporten kommer bland annat fram till att personalbrist försvårar förmågan att skala upp vårdplatser, att personal inte alltid fått den utbildning och övning som krävs, och att planerad lagerhållning av medicinteknisk utrustning, förbrukningsmateriel och läkemedel inte är tillräcklig.

Läs även:

Otillräcklig katastrofberedskap i regionerna enligt ny Ivo-rapport

Rapport: Vården saknar plan för krig