Om läkemedlet godkänns blir detta den första förebyggande behandlingen mot RS-virus för den bredare gruppen nyfödda och spädbarn.

Till skillnad från den monoklonala antikroppen palivizumab – som redan finns på marknaden, godkänd för förebyggande behandling hos för tidigt födda och barn med underliggande sjukdomar – ska Beyfortus dessutom bara ges vid ett enda tillfälle inför barnets första RS-säsong.

Rekommendationen baseras på flera kliniska studier. Tidigare i år visade till exempel en studie i New England Journal of Medicine att behandling med Beyfortus minskade risken för vårdkrävande RS-virusinfektion hos friska nyfödda med närmare 75 procent, jämfört med placebo.

I studien drabbades ungefär 1 procent av dem som fick antikroppsbehandlingen av vårdkrävande RS-virusinfektion, jämfört med 5 procent av dem som fick placebo. Totalt ingick nästan 1 500 barn i studien.

Formellt sett är det nu upp till EU-kommissionen att godkänna behandlingen.