Det rör främst de patienter som skulle få hem ett självprovtagningskit, eller som provtog sig sent i våras och väntar på uppföljning hos barnmorska. Det uppger Katarina Lannervall, enhetschef för Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, för Sveriges Radio P4 Stockholm.

Hon menar att verksamheten förvisso planerat för några veckors uppehåll medan ett byte av IT-system genomfördes, men att den processen dragit ut på tiden. Det ska dock inte innebära några risker för patienterna. De med positivt HPV-test kommer att prioriteras.

– Det ska inte vara någon medicinsk risk kring det här, säger Katarina Lannervall.