I förra veckan meddelade Arbetsdomstolen att en läkare vid Karolinska universitetssjukhuset avskedats på felaktiga grunder. Nu står det klart att mannen, domen till trots, inte får tillbaka sitt tidigare jobb, utan att sjukhuset i stället väljer att betala 2,6 miljoner kronor för att bli kvitt läkaren.

»Det här är ett personalärende som pågått i många år och är påfrestande för de inblandade. Vi har under många år försökt lösa frågan men vi har tyvärr inte lyckats nå en fungerande situation trots stora ansträngningar. Nu ser vi att ärendet måste få ett slut«, skriver HR-direktör Patricia Enocson i en kommentar till Läkartidningen.

Läkartidningen har tidigare vid ett flertal tillfällen rapporterat om den utdragna konflikten. Det hela går tillbaka till 2018 då den judiske läkaren slog larm om att han blivit utsatt för antisemitiska trakasserier från en kollega – angrepp som han menar ledde till en lång rad repressalier. Exempelvis anmäldes läkaren till Ivo som ett påstått hot mot patientsäkerheten, men utan att klandras. Han blev också omplacerad och fick inte operera utan övervakning. Till slut avskedades han förra hösten.

Men där den ena sidan har pekat på trakasserier har den andra pekat på långvariga samarbetsproblem. Enligt Läkarförbundets stämningsansökan från i somras har Karolinska åberopat mannens oförmåga att hålla sig till instruktioner, vilket lett till »irreparabel förtroendeskada« och en »ohållbar arbetsmiljö för andra medarbetare och chefer«.

I rättsprocessen som följde valde Karolinska att lägga sig och medgav Läkarförbundets talan, vilket gjorde att avskedandet ogiltigförklarades. Normalt sett innebär det att personen i fråga ska få återgå till sin tidigare tjänst. Det finns dock en undantagsregel som gör det möjligt för arbetsgivaren att betala sig ur sitsen – och den vägen har Karolinska valt. I stället för en återgång till sin gamla tjänst får läkaren 32 månadslöner, tillsammans 2,6 miljoner kronor. Tillsammans med skadeståndet som sjukhuset dömts att betala ut i form av  ekonomiskt skadestånd för tiden som gått sedan han avskedades och ett allmänt skadestånd på 125 000 kronor landar notan för sjukhuset på nära 4 miljoner kronor.

– Jag blev förvånad över att arbetsgivaren valde att gå den här vägen i stället för att ta sitt ansvar. Det är väldigt olyckligt och beklagligt för vår medlem att det har blivit på det här sättet och att det har tagit så lång tid, säger Läkarförbundets chefsjurist Alexander Kuzmicki.

Anders Karlsson är juridiskt ombud åt läkaren i ett annat ärende som rör repressalier efter påtalade trakasserier. Även han reagerar på Karolinska universitetssjukhusets nya besked.

– Jag personligen är lite upprörd. Jag tycker att det är väldigt konstigt av offentlig verksamhet att hålla på och sparka folk utan saklig grund. Är det verkligen okej att en institution finansierad med skattemedel beter sig på det här sättet? säger han.

Efter alla turer menar dock Alexander Kuzmicki att man nu nått vägs ände.

– Vi har gjort vårt bästa och stått upp för vår medlem, men det här innebär att arbetsgivaren sätter punkt för den här historien.

Läkaren skriver i ett mejl till Läkartidningen:

»Precis som i Macchiarini-skandalen agerade Karolinska med samma modus operandi för att bli av med visselblåsare. Efter jäviga utredningar, utpekande av min judiska etnicitet som ’relevant information för patientsäkerheten’ i falska anmälningar till Ivo och mörkande av allvarliga missförhållanden, är ledningens beslut inte förvånande. Det faktum att i dag inga av de tre judiska läkare som trakasserades jobbar kvar är talande.«

Läs också: Domstolen ger judiske läkaren rätt – avskedades utan saklig grund