I dag går det inte att varna ambulanspersonal när de skickas till en adress med en potentiellt våldsam person, eftersom det inte är tillåtet enligt sekretesslagen. Det vill Kristdemokraterna i Stockholm ändra på.

– Ambulanssjukvården finns till för att rädda liv. Att ambulanssjukvårdens personal har en arbetssituation där de ovetandes kan skickas till potentiellt farliga personers hem, är ett problem som vi vill åtgärda, säger Fredrik Wallén (KD), ledamot i Region Stockholms trygghetskommission, i ett pressmeddelande.

KD vill att sekretesslagen ändras så att polismyndigheten och ambulanssjukvården tillåts »scanna« en adress mot tidigare känd brottslighet vid utryckning. Det skulle exempelvis kunna ske på så vis att SOS-alarm gör en rutinkontroll av den aktuella adressen hos polismyndigheten och varnar ambulanspersonalen vid behov.

De uppmanar regeringen att omgående ta tag i frågan.

– Vår vision är att denna typ av samverkan ska vara nationell, men specifikt avseende ambulanssjukvården och polismyndigheten inom Region Stockholm. Vi kan också tänka oss ett specifikt försöksprojekt begränsat till Stockholms län, säger Désirée Pethrus.