Med bara dagar kvar till valet frågar sig alltså Ole Petter Ottersen, rektor på Karolinska institutet, om vi redan glömt bort pandemin, trots att den fortfarande pågår och trots att risken för en ny och farligare variant av viruset finns kvar.

»Från min utgångspunkt är medicinsk forskning, kunskapsutveckling och utbildning av medicinsk personal nyckelfaktorer för samhällets möjligheter att framgångsrikt hantera framtida allvarliga hälsokriser«, skriver han på sin blogg.

Enligt Ole Petter Ottersen är det oroväckande att just de här frågorna lyser med sin frånvaro i valdebatten.

Även Jonas Oldgren, huvudsekreterare för klinisk forskning på Vetenskapsrådet, vill se mer fokus på forskningens betydelse. Och inte bara under valrörelsen.

– Jag tycker inte att det bara är en fråga för valet var fjärde år, utan en fråga som borde engagera hela tiden, säger han till Läkartidningen och fortsätter:

– Såväl när man pratar med patienter som företrädare för hälso- och sjukvården så är alla överens om att vi ska ge våra patienter bästa möjliga behandling i dag – men även i morgon. Om vi ska kunna ge bästa möjliga behandling i morgon måste vi bedriva bra klinisk forskning.

Jonas Oldgren ser pandemin som ett slags stresstest på förmågan att genomföra bra klinisk forskning även under svåra förhållanden.

– Vi har genomfört mycket bra forskning tillsammans under pandemin. Det borde vi kunna klara av att göra även när det inte är kniven på strupen. Men jag är oroad för att vi tappar bort den här diskussionen och faller tillbaka i gamla mönster där vi jobbar för oss själva och inte har tydliga incitament att jobba tillsammans för att besvara viktiga frågeställningar, säger han.

Som exempel på riktigt bra forskning under pandemin nämner Jonas Oldgren den så kallade Recovery-studien, där brittiska forskare extremt snabbt satte upp en nationell studie för att utvärdera effekten av olika – redan etablerade – läkemedel som potentiellt skulle kunna ha effekt mot covid-19.

– De kunde presentera resultat bara tre månader senare och visade då en överlevnadsvinst för kortisonpreparatet dexametason, vilket förändrade behandlingen i hela världen. Det är fantastiskt imponerande att de så tidigt under pandemin bestämde sig för att det här måste vi göra nationellt.