I juli avbröt regionerna sitt försök att få till ett gemensamt ramavtal för bemanningspersonal. Detta några veckor efter att Förvaltningsrätten i Göteborg meddelat att ingen region fick ingå avtal innan den överprövningsprocess som inletts i flera regioner hade avgjorts.

Då, i juli, sa Stefan Petersson, som samordnar regionernas arbete, att en ny upphandlingsprocess skulle inledas efter sommaren. I dag, måndag, kom tidplanen för upphandlingen, se fakta nedan.

De flesta delarna av det underlag som låg till grund för den tidigare upphandlingen kommer att användas i den nya, skriver Stefan Petersson i ett informationsblad. Där framgår också att regionerna arbetar skyndsamt med processen och har den input de anser sig behöva. »Det kommer inte anordnas ytterligare dialogmöten då upphandlingsgruppen har en bra bild av leverantörernas synpunkter samt vad som framkommit i överprövningarna.«

Preliminär tidsplan

  • Justering av upphandlingsunderlag, september–oktober
  • Beslut av Regiondirektörsnätverket efter beredning i direktörsnätverken, september
  • Samverkan med fackliga organisationer kommer ske i regionerna, oktober–november
  • Annonsering av upphandlingen, november
  • Avtalsstart mars 2023