Under första halvåret ökade regionernas kostnad för inhyrd personal i hälso- och sjukvården med 26 procent, motsvarande 272 miljoner kronor, jämfört med första halvåret 2021. Det visar en sammanställning från Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Totalt utgjorde kostnaden för hyrpersonal 4,2 procent av regionernas samlade personalkostnad, vilket motsvarar drygt 3,5 miljarder kronor.

Den största andelen, 57 procent, gick till inhyrning av läkare, medan 40 procent gick till att hyra in sjuksköterskor. Resterande tre procent fördelades på »övriga yrkesgrupper«.

Kostnaderna ökade i samtliga regioner och beror delvis på en ihållande pandemieffekt, enligt SKR. Många regioner har varit tvungna att ta in hyrpersonal när den egna personalen varit sjukskriven eller haft behov av återhämtning.

– Det råder också brist på personal med rätt kompetens i stora delar av landet, vilket försvårar rekryteringar, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR, i ett pressmeddelande.

Men även om samtliga regioner fått en högre nota är spridningen mellan regionerna stor. I Region Västernorrland ökade till exempel hyreskostnaderna med två procent, medan motsvarande siffra i Region Uppsala var 70 procent. Region Norrbotten ligger med sina 31 procent strax över den genomsnittliga kostnadsökningen.

– Självklart vill vi helst anställa egna medarbetare istället för att hyra, men vi har befunnit oss i en svår situation där vi inte haft någon annan möjlighet, säger Ulf Bergman, tillförordnad regiondirektör, i ett pressmeddelande.

Ulf Bergman anger att de ökade kostnaderna bland annat beror på att regionen upphandlat vård från privata aktörer för att korta väntetider för patienter som fått operationer uppskjutna under pandemin.

– Pandemin slog hårt mot oss och nu när vi gör allt för att komma i kapp, måste det bli så att det uppstår en del kostnader.

Sammantaget har den största kostnadsökningen skett inom sjukhusvården. Här ökade kostnaderna med närmare 34 procent. Även inom psykiatrin och primärvården ökade kostnaderna för hyrpersonal – med 24 respektive 16 procent, jämfört med första halvåret 2021.

Som Läkartidningen tidigare rapporterat avbröts i juli regionernas försöka att ta fram ett gemensamt ramavtal för upphandling av bemanningspersonal. Enligt SKR planeras ett sådant vara på plats våren 2023.

 

Läs även:
Notan för inhyrd personal ökar igen

Klart med tidplan för upphandling av hyrpersonal