Flera gånger under ambulansfärden sa läkaren att han skulle våldta sjuksköterskan. Läkaren, som har en praktik i Stockholm, var vid tillfället kraftigt berusad och hade 2,7 promille i utandningsluften. Han säger sig inte minnas något av händelsen.

Den hotade sjuksköterskan satt med läkaren bak i ambulansen medan hennes kollega körde. Kollegan har i vittnesmål bekräftat sjuksköterskans version av de upprepade hoten. Mannen döms för olaga hot till 80 dagsböter om totalt 31 200 kronor.