Mannen dömdes 2020 för tre fall av misshandel och ett fall av grov vårdslöshet i trafik, varpå Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd (HSAN) förra året tog beslutet att dra in mannens läkarlegitimation. Mannen själv har dock betonat att brotten skedde under en period då han genomgick en uppslitande skilsmässa och mådde psykiskt dåligt, vilket fick gehör hos förvaltningsrätten. »Gärningarna var impulsreaktioner och skedde när han befann sig i en livskris i samband med skilsmässa från hans före detta fru. Hans levnadsförhållanden var mycket påfrestande och han befann sig under stark psykisk belastning, både privat och på arbetet«, skrev förvaltningsrätten. Eftersom de omständigheter som ledde till mannens dåliga psykiska mående inte heller kvarstod upphävde förvaltningsrätten HSAN:s beslut om återkallande av legitimation.

Men tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg valde att överklaga ärendet till kammarrätten med motiveringen att det är allvarliga brott som mannen dömts för, och att han missbrukat allmänhetens förtroende för en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården.

Nu har kammarrätten slagit fast att mannen trots allt ska bli av med sin legitimation. Lagmannen skriver i domen att även om brotten till övervägande del befinner sig i den lägre delen av straffskalan har de skett vid flera tillfällen, riktats mot hans fru och ägt rum när deras gemensamma barn varit närvarande. Dessutom har bara tre år förflutit sedan brotten begicks, vilket enligt kammarrätten inte är tillräckligt lång tid för att kunna säga att de inte längre påverkar förtroendet för honom som läkare. Därmed finns inte några särskilda skäl för att inte dra in läkarlegitimationen.